Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 260. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-260/20

  Banja Luka,  31 . avgust 2020.

   

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske,

  zakazujem

   

  DVIJE STOTINE I ŠEZDESETU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u srijedu, 16. septembra 2020. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje Zapisnika sa Dvije stotine i pedeset i devete sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 15. jula 2020 godine.

   

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

      2.1. U-28/19 i U-32/19.

      2.2. U-41/19 i U-49/19.

      2.3. U-43/19.

      2.4. U-44/19.

      2.5. U-46/19.

      2.6. U-47/19.

      2.7. U-60/19.

      2.8. U-66/19.

   

  3. Raspravljanje i odlučivanje o procesnim pitanjima:

      3.1. Prijedlog Rješenja o spajanju predmeta broj U-4/20 i broj U-19/20.

      3.2. Prijedlog Rješenja o spajanju predmeta broj U-51/20 i broj U-60/20.

   

  4. Prijedlog odluke za usvajanje Budžetskog zahtjeva za period 2021-2023. godine za Ustavni sud Republike Srpske.

   

  5. Tekuća pitanja.

                                                                                                             PREDSJEDNIK

                                                                                         USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                          Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja