Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Dnevni red 253. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU- 27/20

  Banja Luka,  4. februar 2020.

   

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske,

  zakazujem

   

  DVIJE STOTINE I PEDESET I TREĆU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u srijedu, 26. februara 2020. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, Ulica Kralja Alfonsa XIII broj 11/II.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

   

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje Zapisnika sa Dvije stotine i pedeset i druge sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 11. februara 2020 godine.

   

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

      2.1. U-4/19.

      2.2. U-13/19.

      2.3. U-19/19.

      2.4. U-26/19.

      2.5. U-34/19.

      2.6. U-36/19  i U-71/19.

      2.7. U-38/19.

      2.8. U-39/19.

      2.9. U-59/19 i U-69/19.

   

  3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2019. godinu.

  4. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskog izvještaja Ustavnog suda Republike Srpske za 2019. godinu.

  5. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za popis za 2019. godinu.

  6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa rada Ustavnog suda Republike Srpske za 2020. godinu.

  7. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskog plana Ustavnog suda Republike Srpske za 2020. godinu.

  8. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke konsultantske usluge.

  9. Tekuća pitanja.
   

                                                                                                             PREDSJEDNIK

                                                                                        USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                          Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja