Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Судије

Уставни суд има девет судија, укључујући и предсједника Суда, који се бирају у складу са Уставом и законом.


 
Златко Куленовић, судија

Рођен је 08.7.1961. године у Травнику. 1980. године је матурирао у Гимназији Бањалука. На Правном факултету Универзитета у Бањалуци је дипломирао у марту 1987. године. Приправнички стаж је обављао у Адвокатској канцеларији Шарчевић и Шабић у Санском Мосту, од јула 1987. године до децембра 1988. године. Правосудни испит је положио у децембру 1988. године при Републичком Секретаријату за правосуђе и управу СР Србије. Од фебруара 1989. године до јула 1996. године обавља адвокатску дјелатност у Бањалуци. Од 01.7.1996. године до 25.4.2002. године, радио је као виши правни експерт у Омбудсману за људска права за Босну и Херцеговину (Анекс 6 Дејтонског споразума). Од 25.4.2002. године до 27.8.2003. године обављао је функцију Омбудсмана РС. На функцију судије Врховног суда РС је изабран 27.8.2003. године, на којој се налазио све до избора за судију Уставног суда. 

Стални је едукатор при Центрима за едукацију судија и тужилаца РС и Ф БиХ, а повремени је предавач при CEELIИнституту у Прагу, Чешка Република. Члан је Комисије за полагање правосудног испита при Министарству правде РС. Током каријере, организовао је и одржао бројне семинаре из области заштите људских права.

Од фебруара 2010. године до марта 2012. године, био је предсједник Управног одбора Удружења судија РС.

Објавио је више стручних текстова из области управног права. Коаутор је 2 издања Коментара Закона о парничном поступку у РС и Ф БиХ, као и Извода из судске праксе Европског суда за људска права. Из домена заштите људских права према стандардима Еворпске Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, провео је неколико седмица на пракси у Европском суду за људска права у Стразбуру. До избора за судију Уставног суда РС, у име Босне и Херцеговине је био члан Комисије за ефикасност правосуђа (CEPEJ)  при Савјету Европе. 

Активно говори енглески језик.

За судију Уставног суда РС из реда бошњачког народа, изабран је 13. маја 2013. године. 

 

Судије Уставног суда Републике Српске

 

Актуелно
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.3.2024.
Извјештај о реализацији плана јавних набавки за 2023. годину

8.3.2024.
Извјештај о раду Уставног суда Републике Српске за 2023. годину

28.2.2024.
Саопштење за јавност са 309. сједнице Уставног суда Републике српске

27.2.2024.
Дневни ред за 309. сједницу Уставног суда Републике Српске

22.2.2024.
Одлука о прихватању јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке

22.2.2024.
О Д Л У К А О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења