Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Najnovije odluke
27.3.2024.
U-87/23
Podnosilac inicijative: "Za pravdu i red - lista Nebojše Vukanovića"

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke Skupštine Grada Trebinja od 8. novembra 2023. godine o prihvatanju zaduženja Grada Trebinja kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 5 miliona KM po projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga (93020-BA) i Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju od 8. novembra 2023. godine u iznosu od pet miliona maraka po kamatnoj stopi od 5,5% za izgradnju kapitalnih investicija.

27.3.2024.
U-67/23
Podnosilac inicijative: Aleksandar Jokić i Jovana Kisin Zagajac

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 208a. i člana 208b. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

27.3.2024.
U-48/23
Podnosilac inicijative: Dario Lj. Sandić iz Banje Luke

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 73. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

27.3.2024.
U-36/23
Podnosilac inicijative: Gradonačelnik Grada Bijeljina

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o dopuni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, koju je donijela Skupština Grada Bijeljine.

27.3.2024.
U-35/23
Podnosilac inicijative: Gradonačelnik Grada Bijeljina

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 1. Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

27.3.2024.
U-34/23
Podnosilac inicijative: Gradonačelnik Grada Bijeljina

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju Odluke o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini broj: 177/23 od 24. februara 2023. godine koju je donio Upravni odbor Agrarnog fonda Grada Bijeljina.

27.3.2024.
U-33/23
Podnosilac inicijative: Gradonačelnik Grada Bijeljina

Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti čl. 1, 2, 3. i 4. Odluke o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini.

27.3.2024.
U-31/23
Podnosilac inicijative: Staša Đuričić iz Doboja

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 34. stav 3, člana 35. stav 1. tačka b) i člana 36. st. 1, 5. i 6. Zakona o ribarstvu.

27.3.2024.
U-30/23
Podnosilac inicijative: Udruženje ratnih vojnih invalida otadžbinskih ratova Grada Banja Luka

Odbija se u jednom dijelu, a u drugom odbacuje prijedlog za utvrđivanje neustavnosti člana 16. stav 3. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, odnosno člana 16. stav 4. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

27.3.2024.
U-28/23
Podnosilac inicijative: Milorad Todorović iz Gradiške

Utvrđuje se da Odluka o plaćanju komunalnih usluga i naknada u sistemu objedinjene naplate na području Grada Gradiška nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o komunalnim djelatnostima i Zakonom o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj.

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)

 
Novosti i saopštenja
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Preminuo je bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske
Mirko Zovko MIRKO ZOVKO (1937 – 2024.)
Mirko Zovko, nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, preminuo je u četvrtak, 21. marta 2024. godine, u Sarajevu, u 87. godini života.

27.3.2024.
Saopštenje za javnost sa 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
  Ustavni sud Republike Srpske je danas, 27. marta 2024. godine, održao svoju 310. sjednicu.

  26.3.2024.
  Dnevni red 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
   Sjednica će se održati u srijedu, 27. marta 2024. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci.
   8.3.2024.
   Izvještaj o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu
    Na osnovu člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske i člana 9. stav 1. Odluke o organizaciji Ustavnog suda Republike Srpske, Ustavni sud Republike Srpske usvojio je na sjednici održanoj 28. februara 2024. godine Izvještaj o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu.
    28.2.2024.
    Saopštenje za javnost sa 309. sjednice Ustavnog suda Republike srpske
     Danas, 28. februara 2024. godine, u Banjoj Luci je održana Tri stotine i deveta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.

     27.2.2024.
     Dnevni red za 309. sjednicu Ustavnog suda Republike Srpske
      Sjednica će se održati u srijedu, 28. februara 2024. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci.
      19.2.2024.
      Dnevni red 308. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
       Sjednica će se održati u utorak, 20. februara 2024. godine sa početkom u 10,00 časova.
       31.1.2024.
       Saopštenje za javnost sa 307. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske
        Danas je, 31. januara 2024. godine, u Banjoj Luci održana Tri stotine i sedma sjednica Ustavnog suda Republike Srpske.
        Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
        Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
         
        © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja