Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Поступак

  Поступак пред Уставним судом, правно дејство његових одлука и друга питања његове организације и рада уређени су Законом о Уставном суду Републике Српске.

  Свако може дати иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости.

  Поступак пред Уставним судом могу, без ограничења, покренути предсједник Републике, Народна скупштина и Влада, а остали органи, организације и заједнице под условима  утврђеним законом.

  Поступак пред Судом могу покренути:

  1. Предсједник Републике Српске;
  2. Народна скупштина;
  3. Вијеће народа о питањима из оквира Уставом утврђених надлежности;
  4. Влада Републике Српске;
  5. Суд, ако се питање уставности и законитости постави у поступку пред судом;
  6. Републички тужилац, ако се питање уставности и законитости постави у раду јавног тужилаштва;
  7. Општина, град, предузеће, политичка организација, односно удружење грађана и друга организација, ако је повријеђено њихово право  утврђено Уставом или законом; и
  8. Орган који је по Уставу и закону овлашћен да обустави извршење прописа и другог општег акта због његове несагласности са Уставом и законом.

  Суд може и сам покренути поступак за оцјењивање уставности и законитости (члан 4. Закона о Уставном суду).

  Кад Уставни суд утврди да закон није у сагласности са Уставом или да други пропис или општи акт није у сагласности са Уставом или законом, тај закон, пропис или општи акт престају да важе са даном објављивања одлуке Уставног суда (члан 120. Устава Републике Српске).

  Учесници у поступку су:

  1. органи и организације овлашћени за покретање поступка из члана 4. став 2. Закона о Уставном суду,
  2. свако по чијој се иницијативи води поступак
  3. доносилац закона, другог прописа и општег акта чија се уставност, односно законитост оцјењује;
  4. политичка организација или удружење грађана чији се општи акт оцјењује;
  5. државни органи између којих постоји сукоб надлежности о којој одлучује Суд, као и свако ко због прихватања, односно одбијања надлежности није могао да оствари своје право (члан 24. Закона о Уставном суду).

  У поступку пред Судом могу учествовати и друга лица која Суд позове. Учесници у поступку пред Судом, као и дуга заинтересована лица, могу, у складу са Пословником о раду Уставног суда, тражити увид у списе предмета и вршити препис тих списа, осим списа који су разлог за искључење јавности у раду Суда.

  Учесник у поступку пред Судом има право и дужност да у току поступка и на расправи даје предлоге, пружа потребне податке и обавјештења, износи и образлаже свој став и разлоге, даје одговоре на наводе и разлоге других учесника у поступку, као и да доноси доказе и предузима друге радње од значаја за одлучивање Суда.

  Учесници у поступку пред Судом сносе своје трошкове (члан 29. став 1. Закона о Уставном суду).

    
   Актуелно
   27.3.2024.
   IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

   27.3.2024.
   Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

   26.3.2024.
   Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

   15.3.2024.
   Извјештај о реализацији плана јавних набавки за 2023. годину

   8.3.2024.
   Извјештај о раду Уставног суда Републике Српске за 2023. годину

   28.2.2024.
   Саопштење за јавност са 309. сједнице Уставног суда Републике српске

   27.2.2024.
   Дневни ред за 309. сједницу Уставног суда Републике Српске

   22.2.2024.
   О Д Л У К А О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

   22.2.2024.
   Одлука о прихватању јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке

   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења