Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
24.4.2024.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 23. Odluke o upravljanju otpadom.

Podnosilac inicijative: Boris Zec iz Prnjavora
Datum podnošenja: 31.05.2023
Datum okončanja postupka: 24.04.2024
Kategorija: Комуналне услуге
24.4.2024.

Utvrđuje se da Zaključak o davanju saglasnosti na cijene za uslugu vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda JP za vodovod i kanalizaciju „15. april“ a.d. Višegrad nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Podnosilac inicijative: Vinko Droca iz Višegrada
Datum podnošenja: 29.05.2023
Datum okončanja postupka: 24.04.2024
Kategorija: Комуналне услуге
24.4.2024.

Utvrđuje se da Odluka o uslovima i načinu isključenja korisnika toplotne energije sa sistema grijanja broj: 01-683/13 od 31. decembra 2013. godine, koju je donio direktor Javnog komunalnog preduzeća „Sokolac” Sokolac, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Podnosilac inicijative: Radojka Tutorić iz Sokoca
Datum podnošenja: 26.05.2023
Datum okončanja postupka: 24.04.2024
Kategorija: Комуналне услуге
24.4.2024.

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Naredbe o nesprovođenju istrage broj T12 1 KTAK 0002007 23 Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 10. maja 2023. godine.

Podnosilac inicijative: Darko Popović iz Banjaluke
Datum podnošenja: 23.05.2023
Datum okončanja postupka: 24.04.2024
Kategorija: Појединачни акти
24.4.2024.

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti Odluke o izboru predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske broj 02/1-021-1121/22 od 15. novembra 2022. godine.

Podnosilac inicijative: "Za pravdu i red - lista Nebojše Vukanovića"
Datum podnošenja: 18.05.2023
Datum okončanja postupka: 24.04.2024
Kategorija: Избор,именовање и разрјешење
24.4.2024.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 2. glava VI, poglavlje A, tačka 1. Odluke o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka.

Podnosilac inicijative: Javna ustanova Veterinarski institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“
Datum podnošenja: 16.05.2023
Datum okončanja postupka: 24.04.2024
Kategorija: Таксе
24.4.2024.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 42. stav 1. Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti.

Podnosilac inicijative: Dario Lj. Sandić iz Banje Luke
Datum podnošenja: 03.05.2023
Datum okončanja postupka: 24.04.2024
Kategorija: невладине организације
24.4.2024.

Utvrđuje se da član 3. stav 1. tačka a) u dijelu koji glasi “Ekstra zoni pripada i prostor i objekti sa obje strane magistralnog puta i veze tog puta - ako su sa njih direktno sagledivi...“, tačka b) u dijelu koji glasi „I zoni pripada i prostor i objekti sa obje strane regionalnog puta, i veze tog puta - ako su sa njih direktno sagledivi“ i član 34. st. 1. i 2. Odluke o reklamiranju na teritoriji Grada Banja Luka nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o javnim putevima i Zakonom o komunalnim taksama.

Podnosilac inicijative: JP „Putevi Republike Srpske“ d.o.o Banja Luka
Datum podnošenja: 18.04.2023
Datum okončanja postupka: 24.04.2024
Kategorija: Таксе
24.4.2024.

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 86. stav 1. tačka g) Zakona o državnim službenicima.

Podnosilac inicijative: Nebojša Morača iz Banjaluke
Datum podnošenja: 11.04.2023
Datum okončanja postupka: 24.04.2024
Kategorija: Радни односи
27.3.2024.
Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke Skupštine Grada Trebinja od 8. novembra 2023. godine o prihvatanju zaduženja Grada Trebinja kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 5 miliona KM po projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga (93020-BA) i Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju od 8. novembra 2023. godine u iznosu od pet miliona maraka po kamatnoj stopi od 5,5% za izgradnju kapitalnih investicija.
Podnosilac inicijative: "Za pravdu i red - lista Nebojše Vukanovića"
Datum podnošenja: 24.11.2023
Datum okončanja postupka: 27.03.2024
Kategorija: Непотпуна иницијатива/приједлог
Strana: 1/145 (ukupno 1442 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>