Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: UV- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
8.8.2023.
Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske broj: 02/1-021-812/23, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 20. jula 2023. godine.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 02.08.2023
Datum okončanja postupka: 08.08.2023
Kategorija: Витални интерес
9.2.2023.
Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti broj 02/1-021-1304/22, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 28. decembra 2022. godine.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 03.02.2023
Datum okončanja postupka: 09.02.2023
Kategorija: Витални интерес
18.10.2022.
Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu broj: 02/1-021-977/22, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 14. septembra 2022. godine.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 11.10.2022
Datum okončanja postupka: 18.10.2022
Kategorija: Витални интерес
17.8.2022.
Utvrđuje se da čl. 1, 8. i 9, kao i odredbama ostalih članova Zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma broj: 02/1-021-571/22, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Dvadeset drugoj redovnoj sjednici, održanoj 31. maja i 1. juna 2022. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 13.07.2022
Datum okončanja postupka: 17.08.2022
Kategorija: Витални интерес
17.8.2022.
Utvrđuje se da članom 125. stav 9. i članom 140. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, broj: 02/1-021-673/22, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 23. juna 2022. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 13.07.2022
Datum okončanja postupka: 17.08.2022
Kategorija: Витални интерес
23.3.2022.
Nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o  nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti broj 02/1-021-122/22, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 10. februara 2022. godine.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 16.03.2022
Datum okončanja postupka: 23.03.2022
Kategorija: Витални интерес
23.11.2021.
Utvrđuje se da je čl. 10. i 14. stav 2. Zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma broj: 02/1-021-702/21, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Dvadeset i prvoj posebnoj sjednici održanoj 15. septembra 2021. godine, povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog hrvatskog i konstitutivnog bošnjačkog naroda.
Utvrđuje se da čl. 3, 5, 8. i 9, kao i odredbama ostalih članova Zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma broj: 02/1-021-702/21, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Dvadeset i prvoj posebnoj sjednici, održanoj 15. septembra 2021. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog hrvatskog i konstitutivnog bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Kluba delegata hrvatskog naroda i Kluba delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 19.10.2021
Datum okončanja postupka: 23.11.2021
Kategorija: Витални интерес
27.9.2021.
Utvrđuje se da Zakonom o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske broj 02/1-021-586/21 i Odlukom o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske broj 02/1-021-585/21, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 30. jula 2021. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 23.08.2021
Datum okončanja postupka: 27.09.2021
Kategorija: Витални интерес
27.9.2021.

Utvrđuje se da Odlukom o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, broj 02/1-021-583/21 i Zakonom o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, broj 02/1-021-584/21, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Dvadesetoj posebnoj sjednici, održanoj 30. jula 2021. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 23.08.2021
Datum okončanja postupka: 27.09.2021
Kategorija: Витални интерес
7.9.2020.
Utvrđuje se da članom 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju broj: 02/1-021-576/20, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na Desetoj redovnoj sjednici održanoj 18. juna 2020. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Podnosilac inicijative: Klub delegata bošnjačkog naroda
Datum podnošenja: 23.07.2020
Datum okončanja postupka: 07.09.2020
Kategorija: Витални интерес
Strana: 1/11 (ukupno 102 odluka)    << Prethodna strana || Sljedeća strana >>

Aktuelno
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Preminuo je bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske

27.3.2024.
Saopštenje za javnost sa 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

26.3.2024.
Dnevni red 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

15.3.2024.
Izvještaj o realizaciji plana javnih nabavki za 2023. godinu

8.3.2024.
Izvještaj o radu Ustavnog suda Republike Srpske za 2023. godinu

28.2.2024.
Saopštenje za javnost sa 309. sjednice Ustavnog suda Republike srpske

27.2.2024.
Dnevni red za 309. sjednicu Ustavnog suda Republike Srpske

22.2.2024.
Odluka o prihvatanju javne nabavke usluga čišćenja poslovnih prostorija (redovnog čišćenja i održavanja higijene) u objektu Ustavnog suda Republike Srspke

22.2.2024.
O D L U K A O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA OBJEKTA

Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>