Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Saopštenje za javnost sa 304. sjednice Ustavnog suda Republike srpske

  Banja Luka, 25. oktobar 2023.

  SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SA 304. SJEDNICE

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Danas je, 25. oktobra 2023. godine, u Banjoj Luci održana Tri stotine i četvrta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

  Ustavni sud je na ovoj sjednici, između ostalih odluka, donio i odluku u predmetu broj U-58/22 kojom je utvrdio da član 3. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini Grada Banja Luka u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj i tačka VI Odluke o načinu i uslovima prodaje, odnosno opterećenja pravom građenja nepokretnosti, načinu i uslovima prodaje nepokretnosti i davanja u zakup nepokretnosti u Poslovnoj zoni „Ramići-Banjaluka“ nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o stvarnim pravima. Ovakvu odluku Ustavni sud je donio temeljem toga što je Skupština grada Banjaluka, kao donosilac osporenih akata, na drugačiji način u odnosu na Zakon o stvarnim pravima uredila pitanje određivanja uslova i načina otuđenja nepokretnosti u svojini Grada Banja Luka, odnosno što skupština jedinice lokalne samouprave nema ovlašćenje da propisuje način i uslove prodaje i davanja u zakup nepokretnosti. Ovakvim normiranjem je, prema ocjeni Ustavnog suda, došlo do povrede ustavnog načela zakonitosti kojim je utvrđeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

  Pored navedenih odluka, Ustavni sud je danas donio i odluke u predmetima broj U-57/22, U-62/22, U-65/22, U-66/22, U-68/22 i U-6/23 kojima nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o eksproprijaciji, Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju  i Zakona o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, kao i za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih akata. Ustavni sud je, takođe, donio i odluku u predmetu broj U-14/23 kojom je zbog nedostatka procesnih uslova obustavio daljnji postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti osporenog akta.

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja