Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Dnevni red 312. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

   

  Broj: SU-130/24

  Banja Luka, 29. april 2024.

   

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

             Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazujem

   

  TRI STOTINE I DVANAESTU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u srijedu, 29. maja 2024. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, ulica Draška Božića broj 2.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

   

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje Zapisnika sa Tri stotine i jedanaeste sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 24. aprila 2024. godine.

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

  2.1. U-41/23. Inicijativa Ornele Novaković iz Prijedora za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 9. stav 1. tačka 3, člana 12. st. 1, 2. i 3, te člana 13. st. 1. i 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/19).

  2.2. U-51/23. Inicijativa Pere Dakovića iz Bileće za pokretanje postupka ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 3. Uredbe o boračkom dodatku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 52/13, 53/14, 6/19 i 87/23).

  2.3. U-52/23. Inicijativa Gordane Cerić iz Broda za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Cjenovnika svih komunalnih usluga i radova koje pruža JKP „ Komvod“ a.d. Brod („Službeni glasnik Opštine Brod“, broj 12/22).

  2.4. U-53/23. Inicijativa Gorana Avlijaša iz Banjaluke, koga zastupa Zajednička advokatska kancelarija „Pucar“ iz Banjaluke, za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 47. stav 1. i stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Služebni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 82/13, 103/15, 111/21, 15/22, 132/22 i 43/23-Odluka Ustavnog suda Republike Srpske).

  2.5. U-56/23. Inicijativa Darka Popovića iz Banje Luke za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Naredbe broj T13 0 KTK 0059545 23 od 8. juna 2023. godine, koju je donijelo Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci.

  2.6. U-57/23. Prijedlog „Mozzart“ d.o.o. Banja Luka, zastupan po direktoru Zoranu Šuputu, za ocjenjivanje ustavnosti člana 7. stav 1. Zakona o komunalnim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 4/12, 123/20 i 119/21), u dijelu koji glasi „visina“ i člana 7. stav 2. Zakona o komunalnim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 4/12,123/20 i 119/21).

  2.7. U-61/23. Inicijativa Matić Milana iz Bijeljine za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 9. stav 1. tačka 4) i člana 16. stav 1. tačka 3) Pravilnika o kriterijumima i postupku prijema radnika u radni odnos u đačkim domovima i učeničkim kulturnim centrima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 51/14).

  2.8. U-70/23. Inicijativa Nade Ćeremidžić iz Sokoca za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti rješenja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, broj 21.04/951-245/23 od 10. jula 2023. godine.

  2.9. U-1/24. i U-7/24. Inicijative Nataše Perić iz Bijeljine, koju zastupa Đorđe Vasić, advokat iz Bijeljine, i Danke Prodanović iz Bijeljine za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti čl. 5, 6, 7, 42, 44, 51. i 53. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, broj A-304/23 od 10. maja 2023. godine.

  3. Tekuća pitanja.

   

                                                                                                      PREDSJEDNIK

                                                                                    USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

                                                                                                   Mr Džerard Selman

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja