Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Dnevni red 310. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-81/24

  Banja Luka, 6. mart 2024.

   

   

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazujem

   

   

  TRI STOTINE I DESETU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u srijedu, 27. marta 2024. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, ulica Draška Božića broj 2.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

   

  DNEVNI  RED

   

  1. Usvajanje Zapisnika sa Tri stotine i devete sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 28. februara 2024. godine.

   

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

   

  2.1. U-28/23. Inicijativa Milorada Todorovića iz Gradiške za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o plaćanju komunalnih usluga i naknada u sistemu objedinjene naplate na području opštine Gradiška („Službeni glasnik Opštine Gradiška“, broj 4/14).

   

  2.2. U-30/23. Prijedlog Udruženja ratnih vojnih invalida otadžbinskih ratova Grada Banja Luka za utvrđivanje neustavnosti člana 16. st. 3. i 4. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 9/12 i 40/12).

   

  2.3. U-31/23. Inicijativa Staše Đuričića iz Doboja za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 34. stav 3, člana 35. stav 1. tačka b) i člana 36. st. 1, 5. i 6. Zakona o ribarstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 72/12 i 112/21).

   

  2.4. U-33/23. Prijedlog Gradonačelnika Grada Bijeljina za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti čl. 1, 2, 3. i 4. Odluke o korištenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 6/23).

   

  2.5. U-34/23. Prijedlog gradonačelnika Grada Bijeljina za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju Odluke o korištenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini broj 177/23 od 24. februara 2023. godine koju je donio Upravni odbor Agrarnog fonda Grada Bijeljina.

   

  2.6. U-35/23. Prijedlog Gradonačelnika Grada Bijeljina za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 1. Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj 6/23).

   

  2.7. U-36/23. Prijedlog Gradonačelnika Grada Bijeljina za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o dopuni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj 6/23).

   

  2.8. U-48/23. Inicijativa Daria Lj. Sandića iz Banjaluke za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 70. tačka b) i člana 73. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 82/13, 103/15, 111/21, 15/22 i 132/22).

   

  2.9. U-67/23. Inicijativa Aleksandra Jokića i Jovane Kisin Zagajac iz Banjaluke za ocjenjivanje ustavnosti člana 208a. i 208b. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 64/17, 15/21, 89/21 i 73/23).

   

  2.10. U-87/23. Inicijativa „Za pravdu i red – lista Nebojše Vukanovića“ iz Trebinja za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke Skupštine Grada Trebinja od 8. novembra 2023. godine o prihvatanju zaduženja Grada Trebinja kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 5 miliona KM po projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga (93020-BA) i Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju od 8. novembra 2023. godine u iznosu od 5 miliona maraka po kamatnoj stopi od 5,5 % za izgradnju kapitalnih investicija.

   

  3. Tekuća pitanja.

   

   

                                                                                                    PREDSJEDNIK

                                                                                     USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

                                                                                                 Mr Džerard Selman

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja