Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 24. априла 2024. године, д о н и о  је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Наредбе о неспровођењу истраге број Т12 1 КТАK 0002007 23 Републичког јавног тужилаштва Републике Српске, Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала од 10. маја 2023. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

Дарко Поповић из Бањалуке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Наредбе о неспровођењу истраге број Т12 1 КТАК 0002007 23, коју је 10. маја 2023. године донијело Републичко јавно тужилаштво Републике Српске, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала. Давалац иницијативе сматра да му је доношењем оспорене наредбе од поступајућег тужиоца ускраћено његово право зајамчено чланом 16. Устава Републике Српске те право на слободно и правично запошљавање.

Како уз иницијативу није достављена оспорена наредба, од даваоца иницијативе је дописом затражено да у остављеном року исту достави. Истовремено је упозорен да ће уколико не поступи по наведеном Суд донијети рјешење којим се иницијатива не прихвата.

Уз допуну иницијативе од 14. септембра 2023. године, давалац иницијативе доставио је и Наредбу о неспровођењу истраге број Т12 1 КТАК 0002007 23, коју је 10. маја 2023. године донијело Републичко јавно тужилаштво Републике Српске, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала.

Оспореном Наредбом о неспровођењу истраге број Т12 1 КТАК 0002007 23, коју је 10. маја 2023. године донијело Републичко јавно тужилаштво Републике Српске, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, одређено је да се неће спроводити истрага поводом пријаве Дарка Поповића против одговорних службених лица „Електропренос БиХ“ а.д. Бања Лука, због кривичног дјела несавјестан рад у служби из члана 322. Кривичног законика Републике Српске, јер не постоје основи сумње да су пријављена лица учинила кривична дјела за која су пријављена, нити било које друго кривично дјело прописано Кривичним закоником Републике Српске.

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.

Имајући у виду садржину и правну природу оспореног акта, Суд је утврдио да оспорена наредба нема карактер општег акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром на то да се ради о појединачном акту који се односи на индивидуално одређени субјект и на конкретну правну ситуацију, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности не прихвати дату иницијативу.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман  и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

 

                                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                              УСТАВНОГ СУДА

                                                                                                            Мр Џерард Селман

 

Број: У-45/23

24. априла 2024. године

                                                                                   

                                                                

                                                                                                                   

       

 

Актуелно
29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

23.4.2024.
Дневни ред 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>