Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka v) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. marta 2024. godine, d o n i o   j e

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke Skupštine Grada Trebinja od 8. novembra 2023. godine o prihvatanju zaduženja Grada Trebinja kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 5 miliona KM po projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga (93020-BA) i Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju od 8. novembra 2023. godine u iznosu od pet miliona maraka po kamatnoj stopi od 5,5% za izgradnju kapitalnih investicija.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

„Za pravdu i red – lista Nebojše Vukanovića“ iz Trebinja dala je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke Skupštine Grada Trebinja od 8. novembra 2023. godine o prihvatanju zaduženja Grada Trebinja kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 5 miliona KM po projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga (93020-BA) i Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju od 8. novembra 2023. godine u iznosu od pet miliona maraka po kamatnoj stopi od 5,5% za izgradnju kapitalnih investicija, koje je, kako se navodi, donijela Skupština Grada Trebinja na sjednici održanoj dana 8. novembra 2023. godine. U inicijativi se navodi da su osporene odluke u suprotnosti sa odredbom člana 62. Zakona o zaduženju, dugu i garancijama iz razloga što obavještenje o sjednici skupštine jedinice lokalne samouprave na kojoj je razmatran prijedlog osporenih odluka nije objavljeno na način i u roku propisanom zakonom, niti je pribavljena saglasnost Ministarstva finansija za zaduženje, odnosno izdavanje garancije u konkretnom slučaju. U vezi sa tim navodi se da ni poziv za pomenutu sjednicu Skupštine Grada Trebinje, zajedno sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima po pojedinim tačkama, nije odbornicima Skupštine Grada Trebinja dostavljen u skladu sa članom 98. Poslovnika o radu Skupštine Grada Trebinja. Takođe se navodi da su osporene odluke u suprotnosti sa odredbama člana 59. i 61. Zakona o zaduženju, dugu i garancijama, jer sa prethodno uzetim kreditima i kamatama, ukupna izloženost jedinice lokalne samouprave, po mišljenju davaoca inicijative, prelazi 30% redovnih prihoda koje je ostvario Grad Trebinje u 2022. godini. U inicijativi je predloženo da se ista razmatra po hitnoj proceduri, a kako bi se spriječilo nastupanje štetnih posljedica usljed realizacije osporenih odluka.

Kako data inicijativa nije sadržavala podatke neophodne za vođenje postupka pred ovim sudom, od davaoca inicijative je zatraženo da u ostavljenom roku inicijativu dopuni na način da navede tačan naziv opšteg akta koji osporava, broj i datum donošenja istog i broj službenog glasila u kome je osporeni opšti akt objavljen, odnosno dostavi ovjeren prepis akta, ukoliko isti nije objavljen, uz upozorenje da ukoliko ne postupi po traženju Suda, inicijativa neće biti prihvaćena.

Postupajući po nalogu Suda davalac inicijative je Sudu dostavio Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Grada Trebinja kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga (93020-BA) i Prijedlog odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju, a koji bi trebalo da se razmatraju na sjednici Skupštine Grada Trebinje.

Na osnovu navedenog, Sud je utvrdio da davalac inicijative nije u ostavljenom roku otklonio nedostatke koji onemogućavaju postupanje po datoj inicijativi, jer nije precizirao naziv opšteg akta čija se ustavnost, odnosno zakonitost osporava, broj i datum donošenja istog i broj službenog glasila u kojem je objavljen, odnosno nije Sudu dostavio opšti akt čija se ustavnost, odnosno zakonitost osporava datom inicijativom.

Imajući u vidu navedeno, Sud na osnovu člana 37. stav 1. v) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) odlučio da datu inicijativu ne prihvati.

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Darko Radić i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

 

                                                                                                           PREDSJEDNIK

                                                                                                         USTAVNOG SUDA

       

                                                                                                        Mr Džerard Selman

 

Broj: U-87/23

27. mart 2024. godine                                                                                 

 

Актуелно
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.3.2024.
Извјештај о реализацији плана јавних набавки за 2023. годину

8.3.2024.
Извјештај о раду Уставног суда Републике Српске за 2023. годину

28.2.2024.
Саопштење за јавност са 309. сједнице Уставног суда Републике српске

27.2.2024.
Дневни ред за 309. сједницу Уставног суда Републике Српске

22.2.2024.
Одлука о прихватању јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке

22.2.2024.
О Д Л У К А О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>