Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d)  Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj dana 27. marta 2024. godine, d o n i o  j e

 

R J E Š E Nj E

 

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju Odluke o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini broj: 177/23 od 24. februara 2023. godine koju je donio Upravni odbor Agrarnog fonda Grada Bijeljina.

 

O b r a z l o ž e nj e

            Gradonačelnik Grada Bijeljina podnio je Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju Odluke o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini, broj: 177/23 od 24. februara 2023. godine koju je donio Upravni odbor Agrarnog fonda Grada Bijeljina. Iako je podnesak kojim je iniciran ovaj postupak naslovljen kao „inicijativa“, Sud je, na osnovu člana 4. stav 1. tačka e) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), odlučio da isti tretira kao prijedlog. U prijedlogu se navodi da je osporena odluka u suprotnosti sa članom 109. Ustava Republike Srpske, kao i sa odredbama člana 16. stav 5. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 89/13 i 83/19), čl. 7. i 10. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17), člana 20. stav 1. tač. 7. i 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19) i člana 2. st. 1. i  2. Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 46/20, 53/20 i 90/21). Ističe se da osporena odluka nije „podijeljena na članove“, kao i da ne sadrži odredbe o stupanju na snagu, te da je donesena prekoračenjem zakonskih ovlašćenja. Ukazujući na odluku ovog suda broj U-54/22 („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 34/23) kojom je utvrđena neustavnost i nezakonitost Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2022. godini, u vrijeme njegovog važenja, a koji je donio Upravni odbor Agrarnog fonda Grada Bijeljina, predlagač navodi da donosilac osporene odluke nije bio nadležan da donese istu. U ovom smislu smatra da je asfaltiranje kategorisanih i nekategorisanih puteva i izgradnja javne rasvjete na području Grada Bijeljina u isključivoj nadležnosti jedinice lokalne samouprave, zbog čega Upravni odbor Agrarnog fonda Grada Bijeljina  nije bio ovlašćen da osporenom odlukom uredi ovu materiju. Takođe se navodi da Agrarni fond Grada Bijeljina ne spada u krug subjekata određenih članom 2. stav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske, kojima Kompenzacioni fond može pružiti direktnu podršku, kao i da se asfaltiranje puteva i izgradnja javne rasvjete ne mogu dovesti u vezu sa saniranjem posljedica i poteškoća nastalih usljed širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona, u smislu člana 2. stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske.

Osporenu Odluku o usvajanju Odluke o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini broj: 177/23 donio je, 24. februara 2023. godine, Upravni odbor Agrarnog fonda Grada Bijeljina pozivajući se na čl. 3, 4, 9. i 26. Statuta Agrarnog fonda Grada Bijeljina i član 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora Agrarnog fonda Grada Bijeljina. U obrazloženju Odluke se navodi da je nakon razmatranja Prijedloga odluke o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini, kojom se sredstva od 2.000.000 KM usmjeravaju na podršku izgradnji infrastrukture u ruralnom području Grada Bijeljina na: podrška izgradnji infrastrukture -asfaltiranje nekategorisanih i kategorisanih puteva - 1.900.000 KM (tačka 1) i podrška izgradnji infrastrukture - izgradnja javne rasvjete - 100.000 KM (tačka 2), Upravni odbor donio odluku kao u dispozitivu. 

Prema članu 115. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona sa Ustavom i o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom.     

Imajući u vidu sadržaj i pravnu prirodu osporenog akta, Sud je utvrdio da osporena odluka nema karakter opšteg pravnog akta, čiju ustavnost i zakonitost saglasno članu 115. Ustava ocjenjuje Ustavni sud.

Sud je ocijenio da osporena odluka ne sadrži opšteobavezujuće pravne norme kojima se stvaraju, mijenjaju ili ukidaju pravni odnosi opšteg karaktera. Naime, ona ne predstavlja pravni akt kojim se propisuju pravila ponašanja za neodređen broj subjekata i neodređen broj slučajeva.

Imajući u vidu navedeno, Sud je na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) odlučio da zbog nenadležnosti odbaci podneseni prijedlog.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman  i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Darko Radić i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

 

                                                                                                               PREDSJEDNIK

                                                                                                USTAVNOG SUDA

         

                                                                                                            Mr Džerard Selman

 

   

Broj: U-34/23                                                                        

27. mart 2024. godine                                                                     

 

Актуелно
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.3.2024.
Извјештај о реализацији плана јавних набавки за 2023. годину

8.3.2024.
Извјештај о раду Уставног суда Републике Српске за 2023. годину

28.2.2024.
Саопштење за јавност са 309. сједнице Уставног суда Републике српске

27.2.2024.
Дневни ред за 309. сједницу Уставног суда Републике Српске

22.2.2024.
Одлука о прихватању јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке

22.2.2024.
О Д Л У К А О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>