Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 57. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. marta 2024. godine, d o n i o   j e

 

R J E Š E Nj E

 

Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti čl. 1, 2, 3. i 4. Odluke o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini  („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 6/23).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Gradonačelnik Grada Bijeljina podnio je Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti čl. 1, 2, 3. i 4. Odluke o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 6/23). Iz sadržine navedenog prijedloga proizlazi da osporeno propisivanje nije u saglasnosti sa članom 16. stav 5. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 89/13 i 83/19), čl. 7. i 10. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17), članom 20. stav 1. tač. 7. i 9. i članom 94. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19), te članom 2. st. 1. i 2. Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 46/20, 53/20 i 90/21), a samim tim ni sa Ustavom Republike Srpske. Obrazlažući navedeno predlagač ukazuje na pojedine odredbe navedenih zakona, kao i Odluke o lokalnim putevima na području grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 11/13) i Odluke o nekategorisanim putevima na području grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 11/13), te naglašava da djelatnost asfaltiranja makadamskih puteva i izgradnja javne rasvjete spada u zakonom propisanu izvornu nadležnost jedinice lokalne samouprave u oblasti vršenja komunalnih djelatnosti, a ne Agrarnog fonda Grada Bijeljina. Nadalje, predlagač navodi da Agrarni fond Grada Bijeljina ne spada u krug subjekata određenih članom 2. stav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske, kojima Kompenzacioni fond može pružiti direktnu podršku, te da iznos koji je prebačen Agrarnom fondu u iznosu od 2.000.000 KM, a koji je namijenjen za asfaltiranje puteva i izgradnju rasvjete, nema nikakve veze sa saniranjem posljedica i poteškoća nastalih uslijed širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona, u smislu člana 2. stav 1. pomenute uredbe. Iz navedenih razloga predlaže da Sud utvrdi neustavnost i nezakonitost osporenih odredaba Odluke.

U odgovoru na prijedlog Skupština Grada Bijeljina je, prije svega, navela da akt kojim je pokrenut postupak pred Ustavnim sudom Republike Srpske treba vratiti podnosiocu, tj. gradonačelniku Grada Bijeljina radi otklanjanja nedostataka koji ga čine nerazumljivim. Pored toga, u odgovoru se navodi da se odlukom, čije odredbe su osporene, daje saglasnost tj. odobrava Agrarnom fondu Grada Bijeljina korišćenje sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini čija se primjena iscrpljuje njenim donošenjem, tako da navedena odluka predstavlja pojedinačni pravni akt sa vremenski ograničenim djelovanjem na konkretni slučaj, usljed čega ne predstavlja akt o čijoj saglasnosti sa Ustavom i zakonom odlučuje Ustavni sud. Nadalje, u odgovoru su osporeni navodi iz prijedloga kao neosnovani te je, između ostalog,  navedeno da je Skupština Grada Bijeljina, shodno odredbama člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/07, 109/12 i 44/16), člana 39. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19) i člana 39. stav 2. tačka 2. Statuta Grada Bijeljina, bila nadležna da Agrarnom fondu Grada Bijeljina odobri korišćenje sredstava radi aktivnosti na ostvarivanju ruralnog razvoja na području grada Bijeljina. U odgovoru je, takođe,  navedeno da Ustavni sud, shodno odredbama člana 115. Ustava, nije nadležan da ocjenjuje cjelishodnost i opravdanost osporene odluke, kao i da osporena odluka važi samo za 2023. godinu i da će prestati da važi 31. decembra 2023. godine, dakle prije nego što o njenoj ustavnosti i zakonitosti odluči Ustavni sud. Naknadno, Skupština Grada Bijeljina je obavijestila Sud da je donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda u 2023. godini i da je ova odluka objavljena 6. jula 2023. godine u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“ broj 15/23.

Skupština Grada Bijeljina je, na sjednici održanoj 23. marta 2023. godine, donijela   Odluku o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 6/23) na osnovu člana 39. stav 2. tačka d) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16,  36/19 i 61/21), člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/07, 109/12 i 44/16) i člana 39. stav 2. tačka 2. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 9/17). Ovom odlukom, u osporenom dijelu, je propisano: da se odobrava Agrarnom fondu Grada Bijeljina korišćenje sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u ukupnom iznosu 2.000.000 KM i usmjeravaju na podršku izgradnji infrastrukture (član 1), da će se sredstva iz člana 1. usmjeriti na podršku izgradnji infrastrukture u ruralnom području grada Bijeljina na sljedeći način: 1) podrška izgradnji infrastrukture - asfaltiranje nekategorisanih i kategorisanih puteva ... 1.900.000 KM i 2) podrška izgradnji infrastrukture - izgradnja javne rasvjete .100.000 KM (član 2), da će se sredstva raspoređivati na osnovu Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godine, kojim se uređuju kriterijumi, način i postupak raspodjele sredstava kojima raspolaže Agrarni fond Grada Bijeljina (član 3), da kontrolu i nadzor nad sprovođenjem i izvršenjem korišćenja sredstava iz člana 1. može da vrši Ministarstvo finansija Republike Srpske - Kompenzacioni fond posredstvom Inspektorata Republike Srpske (član 4).

Prilikom razmatranja prijedloga Sud je imao u vidu da je u toku trajanja ovog postupka osporena Odluka o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 6/23) prestala da važi stupanjem na snagu Odluke o stavljanju van snage Odluke o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 15/23).

Imajući u vidu da je osporena Odluka o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda Republike Srpske u 2023. godini („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 6/23), prestala da važi stupanjem na snagu Odluke o stavljanju van snage Odluke o korišćenju sredstava od Kompenzacionog fonda u 2023. godini, Sud je, primjenom člana 57. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) obustavio postupak za ocjenu njene ustavnosti i zakonitosti, cijeneći istovremeno da nije potrebno donijeti odluku zbog toga što nisu otklonjene posljedice neustavnosti, odnosno nezakonitosti.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u  izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Darko Radić i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

 

                                                                                                           PREDSJEDNIK

                                                                                                       USTAVNOG SUDA

  

                                                                                                        Mr Džerard Selman

 

 

Broj: U-33/23

27. mart 2024. godine

 

 

 

Актуелно
27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.3.2024.
Извјештај о реализацији плана јавних набавки за 2023. годину

8.3.2024.
Извјештај о раду Уставног суда Републике Српске за 2023. годину

28.2.2024.
Саопштење за јавност са 309. сједнице Уставног суда Републике српске

27.2.2024.
Дневни ред за 309. сједницу Уставног суда Републике Српске

22.2.2024.
Одлука о прихватању јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке

22.2.2024.
О Д Л У К А О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>