Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj  25. oktobra 2023. godine,  d o n i o   j e

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Rješenja broj T13 0 KTP 0061948 22 od 26. oktobra 2022. godine i Rješenja broj A-631/23 od 14. avgusta 2023. godine, koje je donio glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

 

O b r a z l o ž e nj e

Darko Popović iz Banje Luke dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Rješenja broj T13 0 KTP 0061948 22 od 26. oktobra 2022. godine, koje je donio glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. U inicijativi se navode razlozi zbog kojih davalac inicijative smatra da osporeno rješenje nije u saglasnosti sa članom 37. stav 1. i članom 40. stav 3. Ustava Republike Srpske. Davalac inicijative je, takođe, zatražio od Suda da mu omogući zdravstvenu zaštitu bez koje je, kako je naveo, ostao zbog nezakonitog postupanja Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i JZU Dom zdravlja u Banjoj Luci, kao i da iste kazni, te ih obaveže da mu zbog uništenja zdravlja solidarno nadoknade štetu u iznosu od 500.000 KM.

U dopuni inicijative od 24. avgusta 2023. godine davalac inicijative je obavijestio Sud da je glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva 14. avgusta 2023. godine donio Rješenje broj A-631/23, kojim se odbacuju kao nedopušteni njegovi zahtjevi za izuzeće tužioca Hane Vranješević, te predložio da Sud ocijeni i ovaj akt.

Osporenim rješenjem glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka broj T13 0 KTP 0061948 22 od 26. oktobra 2022. godine odbijena je kao neosnovana pritužba podnosioca prijave Popović Darka iz Banje Luke od 27. oktobra 2022. godine izjavljena na naredbu o nesprovođenju istrage Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka broj T13 0 KTPO 0061948 22 od 15. septembra 2022. godine.

Osporenim rješenjem glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka broj A-631/23 od 14. avgusta 2023. godine odbacuju se kao nedopušteni zahtjevi podnosioca prijave/oštećenog Popović Darka iz Banje Luke za izuzeće postupajućeg tužioca Hane Vranješević u predmetima ovog tužilaštva br. T 13 0 KTPO 0065616 23, T 13 0 KTAK 0063784 23 i T 13 0 KTAK 00 65336 23.

Prema članu 115. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona sa Ustavom i o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom.

 

Imajući u vidu sadržinu i pravnu prirodu osporenih akata Sud je ocijenio da osporena rješenja nemaju karakter opšteg pravnog akta čiju ustavnost i zakonitost, saglasno odredbi člana 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud. S obzirom na to da se  radi o pojedinačnim aktima koji se odnose na individualno određeni subjekat i na konkretnu pravnu situaciju, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) odlučio da, zbog nenadležnosti, ne prihvati ovu inicijativu.

 

U vezi sa navodima u inicijativi iz kojih proizlazi da davalac inicijative  traži od Ustavnog suda da mu omogući zajamčenu zdravstvenu zaštitu, kao i da kazni institucije koje mu to onemogućavaju, te ih obaveže da mu solidarno nadoknade štetu, Ustavni sud, u smislu navedenog člana 115. Ustava, nije nadležan da odlučuje.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

   

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK

                                                                                                 USTAVNOG SUDA

                                                                                               Mr Džerard Selman  

 

 

 

Broj: U-68/22                                                                                              

25. oktobar 2023. godine

 

Актуелно
10.6.2024.
Саопштење за јавност са 151. и 152. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда РС

7.6.2024.
Дневни ред 152. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

7.6.2024.
Дневни ред 151. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

29.5.2024.
Саопштење за јавност са 312. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.5.2024.
Дневни ред 312. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>