Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Саопштење за јавност са 149. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

  Бања Лука, 6. септембар 2023.

   

  ВИЈЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНОГ ИНТЕРЕСА

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

  САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

   

  У Бањој Луци је данас, 6. септембра 2023. године, одржана 149. сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Вијеће) које је, у складу са Уставом и Законом прописаним надлежностима, утврдило да је Одлуком о избору члана Комисије за жалбе, број: 02/1-021-694/23, коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на Трећој редовној сједници одржаној 21. јуна 2023. године, повријеђен витални национални интерес конститутивног бошњачког народа.

  Према оцјени Вијећа, Народна скупштина Републике Српске је, приликом доношења оспорене одлуке, поступала супротно ставу 4. Амандмана LXVII на Устав Републике Српске којим је замијењен члан 1. Устава, а према којем Срби, Бошњаци и Хрвати, као конститутивни народи, Остали и грађани, равноправно и без дискриминације учествују у вршењу власти у Републиици Српској, те супротно члану 5. став 1. алинеја 2. Устава, према којем се уставно уређење Републике темељи на обезбјеђивању националних равноправности и заштити виталних интереса конститутивних народа. Вијеће је надаље констатовало да наведене уставне одредбе представљају једно од основних начела на којима је утемелјен Устав Републике Српске, те се исте, с обзиром на њихово мјесто у Уставу (Глава I - Основне одредбе) и значај конститутивности народа у уставном уређењу Републике Српске, не могу заобилазити јер имају значај обавезујућих правних норми. У вези са наведеним је и Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске, који је релевантан за избор предсједника и чланова Комисије, као првостепеног органа, и Комисије за жалбе, као другостепеног органа, и који захтијева поштовање принципа равномјерне заступљености конститутивних народа, односно прописује да ће у састав Комисије бити изабрана лица из реда сва три конститутивна народа, под условом да се на јавни конкурс пријаве кандидати који испунјавају услове јавног конкурса.

  Имајући у виду изложено, као и то да је у процедури избора чланова Комисије за жалбе било пријављених Бошњака који испуњавају услове предвиђене конкурсом, Вијеће је оцијенило да се избором представника српског народа за члана Комисије за жалбе доводи конститутивни бошњачки народ у неравноправан положај у уживању права зајемчених Уставом, односно да је оспореном одлуком повријеђен уставни принцип према коме Срби, Бошњаци и Хрвати, као конститутивни народи, Остали и грађани, равноправно и без дискриминације учествују у вршењу власти у Републици Српској, те да је повријеђен принцип обезбјеђивања националних равноправности и заштите виталних националних интереса из одредбе члана 5. алинеја 2. Устава.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења