Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Дневни ред за 309. сједницу Уставног суда Републике Српске

  Број: СУ-40/24

  Бања Лука, 5. фебруар 2024.

  СУДИЈАМА

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

              На основу члана 19. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске, заказујем

  ТРИ СТОТИНЕ И ДЕВЕТУ СЈЕДНИЦУ

  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

   

             Сједница ће се одржати у сриједу, 28. фебруара 2024. године са почетком у 9,00 часова, у Бањој Луци, у просторијама Уставног суда Републике Српске, улица Драшка Божића број 2.

             За сједницу предлажем сљедећи:

  ДНЕВНИ  РЕД

   

              1. Усвајање Записника са Три стотине и седме сједнице Уставног суда Републике Српске, одржане 31. јануара 2024. године, и Три стотине и осме сједнице одржане 20. фебруара 2024. године.

              2. Разматрање и одлучивање о предметима:

              2.1. У-3/23. Иницијатива Небојше Вукановића и Ђорђа Вучинића из Требиња за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачки I, II, IV и V Одлуке о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број: 01-421-25/22/Р-443 од 15. децембра 2022. године („Службени гласник републике Српске“ број 125/22) и тачки I, II, IV и V Одлуке о тарифним ставовима за јавно снабдијевање електричном енергијом у Републици Српској број: 01-599-2/22/Р-58-445 од 15. децембра 2022. године („Службени гласник Републике Српске“ број 125/22), које је донијела Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, иницијативе Зорице - Зоре Млађеновић из Бањалуке, Стефана Благића из Бањалуке, Дариа Љ. Сандића из Бањалуке и Милоша Кошпића из Бањалуке за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о тарифним ставовима за јавно снабдијевање електричном енергијом у Републици Српској број: 01-599-2/22/Р-58-445 од 15. децембра 2022. године („Службени гласник Републике Српске“ број 125/22) коју је донијела Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске и иницијатива Милорада Илића из Шипова за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости тачки I, II, III, IV и V Одлуке о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број: 01-421-25/22/Р-443 од 15. децембра 2022. године („Службени гласник републике Српске“ број 125/22) и тачки I, II, III, IV и V Одлуке о тарифним ставовима за јавно снабдијевање електричном енергијом у Републици Српској број: 01-599-2/22/Р-58-445 од 15. децембра 2022. године („Службени гласник Републике Српске“ број 125/22), које је донијела Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске.

              2.2. У-12/23. Приједлог градоначелника Града Бијељина за оцјењивање уставности и законитости чланова 10. и 11. Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2023. годину („Службени гласник Града Бијељина“ број 2/23).

              2.3. У-17/23. Иницијатива Весне Поповић из Бање Луке за оцјењивање уставности члана 18. став 8, члана 39. ст. 3. и 4, члана 40. ст. 2. и 3. и члана 42. став 2. Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства („Службени гласник Републике Српске“ број 57/22).

              2.4. У-22/23.Иницијатива Драге Ћосовића из Бијељине заступаног по пуномоћнику Игору Остојићу, адвокату из Бијељине, за покретање поступка за оцјењивање уставности Посебних услова за колективно осигурање корисника кредита, број УО-22/2015 од 12. фебруара 2015. године, које је донио Управни одбор акционарског друштва за осигурање „Дрина осигурање“ Милићи.

             2.5. У-27/23. Приједлог Самосталног синдиката саобраћајно-транспортне дјелатности Жељезница Републике Српске кога заступају Адвокатске канцеларије Цвијановић из Бање Луке за утврђивање неуставности и незаконитости члана 7. и члана 8. тач. 7. и 11. Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених и одговорних лица у Жељезницама Републике Српске а.д. Добој број И-2-20546/08 од 10. јула 2008. године.

             2.6. У-40/23. Иницијатива Александра Књегињића из Приједора за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 186. став 5. тачка 4) и члана 188. став 1. Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/18 и 55/23).

             2.7. У-55/23. Иницијатива Воје Марковића и др. из Угљевика, које заступа Јелена Петровић, адвокат из Бијељине, за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о дугорочном задужењу општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ број 2/23).

             3. Расправљање и одлучивање о процесним питањима:

             3.1. Приједлог Рјешења о спајању предмета број У-1/24 и број У-7/24.

             4. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о раду Уставног суда Републике Српске за 2023. годину.

             5. Приједлог одлуке о усвајању финансијског извјештаја Уставног суда Републике Српске за 2023. годину.

             6. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о реализацији плана јавних набавки Уставног суда Републике Српске за 2023. годину.

             7. Приједлог одлуке о усвајању Програма рада Уставног суда Републике Српске за 2024. годину.

             8. Приједлог одлуке о усвајању финансијског плана Уставног суда Републике Српске за 2024. годину.

             9. Приједлог одлуке о исплати поводом 8. марта међународног празника дана жена.

            10. Приједлог одлуке о именовању Комисије за набавке Уставног суда Републике Српске.

            11. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја комисије за попис за 2023. годину.

            12. Текућа питања.

   

                                                                                                                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                                                                            УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                                                                                           Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења