Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Прва допуна Плана јавних набавки за 2023. годину

  Број:  СУ- 82/23                                                      

  БањаЛука, 22. фебруар 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   На основу члана 17. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине", бр. 39/14 и 59/22), Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 22. фебруара 2023. године, д о н и о  ј е

   

  ПРВУ ДОПУНУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

   

  План набавки Уставног суда Републике Српске за 2023. годину, број СУ-506/23 од 7. децембра 2022. године мијења се у дијелу Робе тако што се  додаје редни број 27. „Набавка носача за ватрогасне апарате“ процијењене вриједности 700,00 КМ без ПДВ-а, a у дијели Услуге додаје se редни број 20. „Набавка  услуга коричења“ процијењене вриједности 800,00 КМ без ПДВ-а,  а што  је приказано у табели како слиједи:

  РОБЕ

   

  Ред.

  Бр.

   

   

  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

   

  ШИФРА ЈРЈН

   

  ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ

   (без ПДВ-а)

   

  ВРСТА ПОСТУПКА

   

  Лот

  ДА/

  НЕ

   

  ВРСТА УГОВОРА

   

  Уговор о набавци/

  Оквирни споразум

   

  Период трајања уговора/

  Оквирни

  споразум

   

  ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА

   

  ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (економски код)

   

  Додатне напомене

   

  27.

   

  Набавка носача за ватрогасне апарате

   

  35110000-8

   

  700,00

  Директни споразум

   

  НЕ

   

  Робе

   

  Рачун

   

  Једнократно

  Фебруар/март

  Буџет 2023

  Позиција

  511 300

   

   

   

   

  УКУПНО

   

   

  700,00 КМ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  УСЛУГЕ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  20.

   

  Набавка  услуга коричења

  (повезивање службених гласника)

  79820000-8

  800,00

  Директни споразум

   

   

   

  НЕ

   

   

   

  Услуге

   

   

   

  Рачун

   

   

   

  Једнократно

  Фебруар/март

  Буџет 2023

  Позиција

  412 700

   

   

   

  УКУПНО

   

  800, 00 КМ

   

   

   

   

   

   

   

   

                                             

                                                                                                                                                                                                   

  Прва допуна Плана јавних набавки за 2023. годину ступа на снагу даном доношења и биће објављена на Порталу јавних набавки Босне и Херцеговине и на службеној Wеб страници Уставног суда Републике Српске.

   

   

                                                                                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                                                               УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                                                                            Мр Џерард Селман. с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења