Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Dnevni red 307. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

  Broj: SU-394/23

  Banja Luka, 27. decembar 2023.

   

   

  SUDIJAMA

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

              Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, zakazujem

   

   

  TRI STOTINE I SEDMU SJEDNICU

  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

  Sjednica će se održati u srijedu, 31. decembra 2023. godine sa početkom u 9,00 časova, u Banjoj Luci, u prostorijama Ustavnog suda Republike Srpske, ulica Draška Božića broj 2.

   

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

   

  DNEVNI  RED

   

   

  1. Usvajanje Zapisnika sa Tri stotine i šeste sjednice Ustavnog suda Republike Srpske, održane 22. decembra 2023. godine.

  2. Razmatranje i odlučivanje o predmetima:

              2.1. U-15/23. Inicijativa Miloša Paleksića iz Banje Luke za ocjenjivanje ustavnosti člana 125. stav 9. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 81/22).

              2.2. U-16/23. Inicijativa Centra za humanu politiku Doboj za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Rješenja o imenovanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa, broj 02-022-242/20 od 13. februara 2020. godine, koju je donio gradonačelnik Grada Doboja, te Odluke o davanju saglasnosti na visinu tarifnih stavova – cijena, Odluke o davanju saglasnosti na Metodologiju za određivanje cijena usluge proizvodnje i isporuke vode i odvodnje otpadnih voda i Odluke o davanju saglasnosti na korekciju vode i kanalizacije („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj 8/22).

              2.3. U-18/23. Prijedlog načelnika Opštine Modriča za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 8. tačka b) Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16).

              2.4. U-19/23. Inicijativa Kajganić Mirka iz Stanara za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 16. stav 4. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske  („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12).

              2.5. U-24/23. Inicijativa Jovana Dragića iz Ugljevika za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19).

              2.6. U-32/23. Inicijativa Sanje Jovanović iz Banjaluke za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 34. st. 1. i 3. „Pravila studiranja na trećem ciklusu studija“, broj 02/4-3.1907-6/22 od 29. septembra 2022. godine, koje je donio Senat Univerziteta u Banjaluci.

  3. Prijedlog prve dopune Plana javnih nabavki za 2024. godinu.

  4. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga čišćenja poslovnih prostorija Ustavnog suda Republike Srpske za 2024. godinu putem konkurentskog zahtjeva.

  5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga obezbjeđenja objekta Ustavnog suda Republike Srpske za 2024. godinu putem konkurentskog zahtjeva.

  6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za javnu nabavku pogonskog motornog goriva za 2024. godinu putem konkurentskog zahtjeva.

  7. Tekuća pitanja.

   

   

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                     USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

   

                                                                                                     Mr Džerard Selman

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja