Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 29. маја 2024. године, д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости рјешења Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука број: 21.04/951-245/23 од 10. јула 2023. године.     

                                              

О б р а з л о ж е њ е

 

Нада Ћеремиџић из Сокоца дала је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости рјешења Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука број: 21.04/951-245/23 од 10. јула 2023. године. Давалац иницијативе сматра да је оспорени акт несагласан са чл. 10. и 16. став 1, чл. 45, 54, 60. и 108. Устава, чл. 17, 23. и 53. Закона о стварним правима (у иницијативи погрешно наведено: Закон о стварним правима Републике Српске) („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 - одлука Уставног суда и 107/19), чл. 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 129. ст. 2. и 3. Закона о општем управном поступку (у иницијативи погрешно наведено: Закон о управном поступку) („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02), као и чл. 65, 66, 67, 68, 77. тач. б), в), г), д), ђ), чл. 84. и 140. Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 6/12). Из навода иницијативе произлази да се разлози оспоравања наведеног рјешења тичу одбијања жалбе коју је давалац ове иницијативе, у поступку пред Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, изјавио против рјешења Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Соколац број: 21.39/952.4-1628/22 од 30. јануара 2023. године.

Оспореним рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, број: 21.04/951-245/23 од 10. јула 2023. године одбијена је, као неоснована, жалба Наде Ћеремиџић (у конкретном случају давалац иницијативе) изјављена на рјешење Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Соколац број: 21.39/952.4-1628/22 од 30. јануара 2023. године.

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.

Имајући у виду садржину и правну природу оспореног акта, Суд је утврдио да оспорено рјешење нема карактер општег акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд.

С обзиром на то да се ради о појединачном акту који се односи на индивидуално одређен субјект и конкретну правну ситуацију, Суд, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), због ненадлежности није прихватио дату иницијативу.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман  и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

 

 

                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                               УСТАВНОГ СУДА

                        

                                                                                              Мр Џерард Селман

 

Број: У-70/23                                                                           

29. мај 2024. године     

 

Актуелно
17.7.2024.
Саопштење за јавност са 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

16.7.2024.
Дневни ред 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.7.2024.
Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2024.
Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

26.6.2024.
Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.6.2024.
Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

25.6.2024.
Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2024.
Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.6.2024.
Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>