Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 57. stav b) i člana 61. stav 1. tačka b), Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj dana 25. oktobra 2023. godine, d o n i o  je

 

R J E Š E Nj E

 

Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti člana 66. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16).

           

O b r a z l o ž e nj e

Nemanja Barović iz Prijedora dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 66. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16). S tim u vezi davalac inicijative navodi da je presudom Okružnog suda Banjaluka - posebno Odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 20.4.2021. godine nepravosnažno osuđen za krivično djelo primanje mita iz člana 319. stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, kao i  da je protiv njega, kao zaposlenog u Poreskoj upravi Republike Srpske, po istom osnovu vođen disciplinski postupak u kojem je utvrđena njegova odgovornost. Davalac inicijative smatra da su, na navedeni način, protiv njega sprovedena dva „kaznena“ postupka, što je suprotno načelu „ne bis in idem“, odnosno članu 4. Protokola broj 7. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim je regulisano da se nikome ne može ponovo suditi, niti ga se može kazniti u kaznenom postupku iste države za kazneno djelo za koje je već pravosnažno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom i kaznenim postupkom te države.

Kako data inicijativa nije sadržavala podatke neophodne za vođenje postupka, pred ovim sudom, od davaoca inicijative je dopisom zatraženo da u ostavljenom roku istu uredi na način da naznači odredbe Ustava Republike Srpske za koje smatra da su povrijeđene osporenom zakonskom odredbom, te da navede ustavnopravne razloge na kojima temelji svoju inicijativu. Istovremeno je upozoren da će ukoliko ne postupi po navedenom Sud donijeti rješenje kojim se inicijativa ne prihvata.

Davalac inicijative je dopisom od 8. marta 2023. godine, po punomoćniku Miodragu Deretiću advokatu iz Prijedora, obavijestio Sud da povlači datu inicijativu ne navodeći razloge ovakvog postupanja.

 

S obzirom na to da je u toku postupka davalac odustao od inicijative za ocjenjivanje ustavnosti člana 66. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), a da Sud nije našao osnov da po sopstvenoj inicijativi nastavi postupak, Sud je na osnovu člana 57. tačka b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) odlučio da postupak obustavi.

 

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

 

                                                                                                   PREDSJEDNIK   

                                                                                                 USTAVNOG SUDA          

                                                                                                Mr Džerard Selman

 

Broj: U-14/23

25. oktobar 2023. godine

Актуелно
29.11.2023.
Саопштење за јавност са 305. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.11.2023.
Дневни ред 305. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.10.2023.
Саопштење за јавност са 304. сједнице Уставног суда Републике српске

12.10.2023.
Одлука о прихватању понуде за набавку опреме за видеоконференције

3.10.2023.
Дневни ред 304. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.9.2023.
Извјештај о изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

27.9.2023.
Саопштење за јавност са 303. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.9.2023.
Дневни ред 303. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>