Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka v) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 25. oktobra 2023. godine,  d o n i o  j e

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti „presude Osnovnog suda u Banjaluci broj: 73 0 I039691“.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Radoslav Šebić iz Kotor Varoša dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu označenu kao „zahtjev za ocjenu ustavnosti presude Osnovnog suda u Banjaluci broj: 73 0 I039691“. Iako traži ocjenu ustavnosti, kako se navodi, presude Osnovnog suda u Banjaluci,  davalac inicijative obrazlaže da je, pod navedenim brojem, Okružni sud u Banjaluci donio presudu kojom je odbio njegov tužbeni zahtjev za poništenje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zaključen između trećih lica. Ističe da je isti prodavac (Bogoslav Đajić) predmetnu nepokretnost ranije prodao njemu, ali da zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa nije mogao uknjižiti vlasništvo na svoje ime, te da je pred Osnovnim sudom u Banjaluci podnio tužbu protiv prodavca zbog nepoštovanja odredaba kupoprodajnog ugovora.

 

Navodi se da je prodavac, u međuvremenu, ponovo prodao istu nepokretnost, te da je davalac inicijative i zbog toga tužio prodavca (Bogoslav Đajić), tražeći poništenje novog kupoprodajnog ugovora koji je isti zaključio sa trećim licem, kao i da je ovaj tužbeni zahtjev odbijen kao neosnovan. U inicijativi se izražava stav da nije bilo elemenata za ovakvu odluku Suda, te da je na ovaj način Osnovni sud u Banjaluci onemogućio davaoca inicijative da ostvari pravičnu naknadu, a u skladu sa, kako se navodi, prethodnom presudom i presudom Vrhovnog suda Republike Srpske, zbog čega je povrijeđeno njegovo pravo na fer i pravično suđenje, te mu je nanesena materijalna šteta.

 

U spis predmeta pred Ustavnim sudom uz inicijativu je priložena dokumentacija iz koje proizlazi da je Osnovni sud u Banjaluci, presudom u predmetu broj: 71 0 P 296956 18 P od 31. avgusta 2020. godine, odbio tužbeni zahtjev davaoca inicijative koji se tiče utvrđivanja ništavosti pomenutog kupoprodajnog ugovora, da je Okružni sud u Banjaluci presudom u predmetu broj: 71 0 P 296956 20 Gž od 12. februara 2021. godine potvrdio ovu presudu Osnovnog suda u Banjaluci, te da je u predmetu broj 73 0 I 039691 21 I  Osnovni sud u Kotor Varošu postupao u izvršnom postupku tražioca izvršenja Bogoslava Đajića i Branka Savića protiv izvršenika Radoslava Šebića radi naplate novčanih potraživanja na osnovu izvršne isprave Presude Osnovnog suda u Banjaluci broj: 71 0 P 296956 18 P od 31. avgusta 2020. godine.

 

Takođe, iz dostavljene dokumentacije proizlazi da je Okružni sud u Banjaluci presudom u predmetu broj: 71 0 P 271892 19 Gž od 21. februara 2020. godine potvrdio presudu Osnovnog suda u Banjaluci broj: 71 0 P 271892 17 P od 9. septembra 2019. godine kojom je usvojen tužbeni zahtjev tužioca (davaoca inicijative) te je obavezan tuženi (Bogoslav Đajić) da tužiocu isplati određeni iznos na ime plaćene kupoprodajne cijene, po osnovu preuzete obaveze iz predugovora o prodaji nekretnine, kao i da je Vrhovni sud Republike Srpske u predmetu broj: 71 0 P 271892 20 Rev djelimično usvojio reviziju tužitelja (davaoca inicijative), te je u određenom dijelu preinačio navedenu presudu Okružnog suda u Banjaluci.

 

Kako je davalac inicijative tražio da Sud ocijeni ustavnost „presude Osnovnog suda u Banjaluci broj: 73 0 I039691“, dok navedeni broj predmeta u najvećem dijelu odgovara broju predmeta postupajućeg suda u Kotor Varošu u izvršnom postupku, Sud je, smatrajući da inicijativa ne sadrži neophodne podatke za njegovo dalje postupanje, od davaoca inicijative zatražio da, u ostavljenom roku, inicijativu uredi na način što će jasno odrediti akt čiju ocjenu ustavnosti traži, i to precizirajući njegov naziv, broj i donosioca, te mu je naložio da predmetni akt dostavi Ustavnom sudu, uz upozorenje da ukoliko ne postupi shodno traženju Suda, inicijativa neće biti prihvaćena.

 

Postupajući prema nalogu Suda, u podnesku koji je Sud primio 5. jula 2023. godine, davalac inicijative navodi da istim uređuje inicijativu za ocjenu ustavnosti presude Okružnog suda u Banjaluci broj 73 0 I 039691 22 Rev od 8. novembra 2022. godine, kao i da je „dokazni materijal“ prethodno dostavljen Sudu.

 

Sud je utvrdio da su, kada je riječ o presudama Okružnog suda u Banjaluci, uz inicijativu dostavljene presude tog suda broj: 71 0 P 271892 19 Gž od 21. februara 2020. godine i broj: 71 0 P 296956 20 Gž od 12. februara 2021. godine, te da broj predmeta naveden u podnesku davaoca inicijative od 5. jula 2023. godine upućuje na to da se isti odnosi na određeni izvršni postupak, dok oznaka Rev upućuje na postupak koji se po reviziji vodi ili se vodio pred Vrhovnim sudom Republike Srpske. U spis predmeta pred Ustavnim sudom u konkretnom predmetu je dostavljena presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj: 71 0 P 271892 20 Rev od 23. jula 2021. godine.

 

Imajući u vidu navedeno, Sud je ocijenio da davalac inicijative nije postupio shodno nalogu da u ostavljenom roku otkloni nedostatke na koje mu je ukazano, a koji onemogućavaju postupanje Suda.

 

S obzirom na navedeno, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka v) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12) odlučio da ne prihvati inicijativu.

 

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

         

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

  

 

                                                                                                 PREDSJEDNIK            

                                                                                                USTAVNOG SUDA          

                                                                                               Mr Džerard Selman

 

 

Broj: U-66/22

25. oktobar 2023. godine    

Актуелно
16.7.2024.
Дневни ред 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.7.2024.
Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2024.
Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

26.6.2024.
Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.6.2024.
Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

25.6.2024.
Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2024.
Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.6.2024.
Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>