Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 57. тачка а) и члана 61. став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. маја 2024. године,      д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

     

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости члана 3. Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/13, 53/14, 6/19 и 87/23).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Перо Даковић из Билеће дао је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости, како је означио, члана 3. ст. 1, 2. и 3. Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/13, 53/14 и 6/19), што је, у суштини, члан 3. ове уредбе у цјелини, јер овај члан има укупно три става. У иницијативи се наводи да су оспорене одредбе ове уредбе у супротности са чланом 31. ст. 1, 2. и 3.  Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. Давалац иницијативе, наиме, сматра да је оспореним прописивањем Влада изашла из својих уставних и законских оквира, јер је уредила материју која је у домену законодавца, додајући још један, односно трећи критеријум за утврђивање права на мјесечни борачки додатак, у односу на овај закон. Због тога је, како се истиче, предметним одредбама ове уредбе нарушено начело законитости из члана 108. став 2. Устава, према којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

Уредбу о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/13, 53/14 и 6/19) донијела је Влада Републике Српске на основу члана 31. став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10). Оспореним чланом 3. ове уредбе прописано је: да право на борачки додатак по овој уредби не може остварити борац - корисник права на инвалидску пензију код којег је узрок инвалидности повреда задобијена за вријеме вршења војне дужности у околностима оружаних сукоба, односно болест која се узрочно-посљедично односи на те сукобе (став 1), да ће се изузетно од одредбе става 1. овог члана борачки додатак признати кориснику инвалидске пензије код којег је за повреде задобијене за вријеме вршења војне дужности у околностима оружаних сукоба, односно за болест која се узрочно-посљедично односи на те сукобе, инвалидитет утврђен само дјелимично у односу на укупан инвалидитет, а највише 50% (став 2), да ће општински, односно градски орган управе надлежан за послове борачко-инвалидске заштите за сваки претходни мјесец, по службеној дужности, прибавити податке од надлежне филијале Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске о корисницима права на инвалидску пензију из ст. 1. и 2. овог члана (став 3).

Разматрајући наводе иницијативе, Суд је утврдио да је члан 3. оспорене уредбе престао да важи ступањем на снагу Уредбе о измјенама Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" број 87/23), којом је у члану 1. прописано да се брише члан 3. Уредбе о борачком додатку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 52/13, 53/14 и 6/19).

Узимајући у обзир чињеницу да је у току трајања овог поступка оспорени члан 3. ове уредбе престао да важи, Суд је, на основу члана 57. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), обуставио овај поступак, цијенећи истовремено да није потребно донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неуставности и незаконитости.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

 

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                      УСТАВНОГ СУДА

                                                                            

                                                                                                     Мр Џерард Селман          

Број: У-51/23                                                                                

29. мај 2024. године                                                           

 

Актуелно
10.7.2024.
Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2024.
Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

26.6.2024.
Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.6.2024.
Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

25.6.2024.
Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2024.
Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.6.2024.
Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

10.6.2024.
Саопштење за јавност са 151. и 152. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда РС

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>