Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 12. марта 2020. године, донио је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

    

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за измјену и допуну  Закона о парничном поступку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13).         

                                   

О б р а з л о ж е њ е

 

         Радован  Аничић из Српца дао  је Уставном суду Републике Српске иницијативу  означену као "апелација"  на Закон о парничном поступку  ("Службени гласник Републике Српске" бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13) због, како  наводи, несагласности са Уставом Босне и Херцеговине, Уставом Републике Српске, Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, као и са самим собом.  Из садржине иницијативе и њене допуне произлази да је давалац иницијативе незадовољан одредбама  чл. 406. до 413. предметног закона, које су у саставу поглавља "XXV‒Непоштовање суда" којима је, како се наводи, законодавац заштитио судије, али не и парничне странке у случају да им  због непоштовања процесне дисциплине настане штета. Сматрајући да наведено прописивање није потпуно, давалац иницијативе предлаже да се поглавље XXV Закона  измијени и допуни тако  да гласи "Непоштовање суда и процесне дисциплине" , а  да се послије  одредби чл. 406. до 413. Закона које, по његовом мишњењу, треба да остану, додају нове одредбе чл. 413а. и 413б. у тексту који наводи.    

         Полазећи од изложеног Суд је утврдио да давалац  иницијативе не оспорава уставност одредаба чл. 406. до 413. Закона о парничном поступку, које су  у саставу поглавља "XXV‒Непоштовање суда", већ тражи да се  Закон о парничном поступку измијени и допуни новим одредбама и даје конкретан нови текст тих одредби како би ове, по његовом мишљењу, требало да гласе. Узимајући у обзир садржину исправке иницијативе, као и надлежност Уставног суда утврђену у члану 115. Устава Републике Српске, Суд је оцијенио да одлучивање о захтјеву за измјену и допуну општег акта није у његовој надлежности већ у надлежности доносиоца акта.

         На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

         Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-54/19

12. марта 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
16.9.2020.
Саопштење за јавност са 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.9.2020.
Дневни ред 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.9.2020.
Саопштење за јавност са 131. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

7.9.2020.
Дневни ред 131. сједнице Вијећа за зштиту виталног интереса

29.7.2020.
Саопштење за јавност са 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

28.7.2020.
Дневни ред 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>