Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 3. и члана 61. став 1. тачка ђ) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. јануара 2020. године,   д о н и о    је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 20. Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/14, 33/14 и 116/16).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

         Бојан Пеулић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности (у иницијативи погрешно наведено: „законитости“)  члана 20. Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/14, 33/14 и 116/16). У иницијативи се указује да је Уставни суд Републике Српске, у одлуци број У-60/06 („Службени гласник Републике Српске“ број 74/07), заузео став да је начелом уставности и законитости утврђена супрематија Устава у односу на закон и друге прописе, те закона у односу на подзаконске акте, тако да овај принцип представља један од битних елемената остваривања владавине права. Поред тога, давалац иницијативе истиче да је у истој одлуци овај суд утврдио да Устав Републике Српске не познаје хијерархијско рангирање законских норми. Како се оспореном нормом Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске даје приоритет у примјени овог закона у случају да је материја која је предмет његовог регулисања на другачији начин уређена другим законима и општим актима, у иницијативи се тражи да Суд, сходно свом раније заузетом ставу, утврди да оспорени члан 20. предметног закона није у сагласности са Уставом, те да обустави примјену ове одредбе до доношења коначне одлуке. На тражење Суда давалац иницијативе је прецизирао да оспорена законска одредба није у сагласности са чланом 108. Устава.  

         Народна скупштина Републике Српске није доставила одговор на наводе из иницијативе.

Оспореном одредбом члана 20. Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/14, 33/14 и 116/16) прописано је да у случају да је материја која је предмет регулисања овог закона на другачији начин уређена законима и другим општим актима, примјењиваће се одредбе овог закона.  

            Приликом разматрања иницијативе Суд је имао у виду да је прије њеног подношења ступио на снагу Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 66/18), те да је ступањем на снагу овог закона престао да важи Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 31/14, 33/14 и 116/16). Иако је иницијатива поднесена унутар рока прописаног чланом 3. Закона о Уставном суду Републике Српске, Суд је, имајући у  року  овлашћења из ове законске одредбе, одлучио да не прихвати иницијативу.

С обзиром на то да је коначно одлучио у овој уставноправној ствари, Суд није посебно разматрао захтјев даваоца иницијативе за обуставу примјене оспорене законске одредбе.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-86/18

29. јануара 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>