Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 27. новембра 2019. године, д о н и о   ј е

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15 од 27. априла 2015. године  („Службени Билтен Општине Угљевик број“ 3/15).

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е

 

Саво Томић из Угљевика дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15 („Службени билтен Општине Угљевик“ број 3/15). У иницијативи се наводи да оспорена одлука није усвојена сагласно процедури прописаној Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), због чега предлаже да  Суд утврди да оспорени акт није у сагласности са законом.

             У току поступка Суд је утврдио да Рјешењем број У-51/18 („Службени гласник Републике Српске“ број 38/19), донесеним на сједници овог суда одржаној 25. априла 2019. године, није прихваћена иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању Нацрта измјене урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевик број: 01-363-3/15 ("Службени Билтен Општине Угљевик" број 3/15). Том приликом Суд је оцијенио да не постоје процесне претпоставке за оцјењивање уставности и законитости оспорене одлуке, будући да, од дана ступања на снагу Одлуке о доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-15/15 ("Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15), оспорена одлука није егзистирала као самостални општи акт у правном поретку. Поред овога, Суд је констатовао да је Одлуком број У-60/15 од 30. новембра 2016. године („Службени гласник Републике Српске“ број 107/16) утврдио да Одлука о доношењу измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број: 01-363-15/15 ("Службени билтен Општине Угљевик" број 9/15) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 55/10).

            Имајући у виду да је наведеним рјешењем овог суда већ одлучено о истој ствари, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу.

             На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-90/18

27. новембра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
16.9.2020.
Саопштење за јавност са 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.9.2020.
Дневни ред 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.9.2020.
Саопштење за јавност са 131. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

7.9.2020.
Дневни ред 131. сједнице Вијећа за зштиту виталног интереса

29.7.2020.
Саопштење за јавност са 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

28.7.2020.
Дневни ред 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>