Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

          Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр.ј 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. новембра  2019. године,  д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

      Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о приступању изради измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број 01-01-363-7/13 од 28. фебруара 2013. године ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/13).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

      Уставни суд Републике Српске запримио је иницијативу у којој је као давалац иницијативе означен Петар Марковић из Забрђа, општина Угљевик. У иницијативи се предлаже покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о приступању изради измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број 01-01-363-7/13 од 28. фебруара 2013. године ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/13), коју је донијела Скупштина Општине Угљевик. У иницијативи се наводи да оспорена одлука није у сагласности са одредбом члана 17. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 55/10), јер њеном доношењу није претходило спровођење јавне расправе или анкете о стварним потребама становништва са подручја које је обухваћено измјеном овог урбанистичког пројекта. Давалац иницијативе такође сматра да је предметна одлука супротна и члану 43. став 2. наведеног закона, јер измјена овог документа просторног уређења није извршена у складу са програмом мјера из члана 48. овог закона. Сходно наведеном, предлаже да Суд утврди да оспорена одлука није у сагласности са Уставом и Законом.

     У одговору на иницијативу Скупштина Општине Угљевик, као доносилац оспорене одлуке, наводи да иницијатива не садржи комплетне идентификационе податке подносиоца иницијативе, па износи сумњу да такво лице постоји или је евентуално у иницијативи навело лажно име и адресу. Због тога предлаже да Суд, у складу са одредбом члана 32. Закона о Уставном суду Републике Српске, од даваоца иницијативе тражи да достави своје потпуне идентификационе податке, те да, уколико иницијатива не буде уређена на прописани начин, исту не прихвати.

      Поред тога, у одговору се наводи да је ступањем на снагу Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 40/13) престао да важи Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 55/10) на основу којег је донесена оспорена одлука, због чега се предлаже да Суд, уколико иницијатива буде уређена у погледу података о идентитету иницијатора, обустави поступак за оцјењивање уставности и законитости оспорене одлуке. Такође се истиче да су неосновани наводи иницијатора о несагласности предметне одлуке са одредбама члана 17. став 2. и члана 43. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 55/10).

            Разматрајући иницијативу и наводе из одговора на иницијативу, Суд је дописом од даваоца иницијативе тражио да, у смислу члана 33. Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), достави своје потпуне идентификационе податке, те да потврди аутентичност свог потписа на иницијативи, односно да се изјасни да ли је он поднио предметну иницијативу.

    У одговору на овај допис, Петар Марковић, син Михајла, из Забрђа, Угљевик, наводи да Уставном суду Републике Српске није поднио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о приступању изради измјене Урбанистичког пројекта градског дијела града Угљевика број 01-01-363-7/13 од 28. фебруара 2013. године ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/13), нити је исту потписао.

    Имајући у виду наведено, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу, јер не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање по закону.

     На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

   Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-94/18

27. новембра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
29.7.2020.
Саопштење за јавност са 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

28.7.2020.
Дневни ред 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.7.2020.
Саопштење за јавност са 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

13.7.2020.
Дневни ред 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.7.2020.
Дневни ред 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2020.
Дневни ред 127. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>