Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

         Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 30. октобра  2019. године,  д о н и о   ј е

 

                                                             Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

         Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности члана 235. тачка г) Закона о кривичном поступку Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 53/12 и 91/17).

 

                                                       О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е

         Мр Жељко Орељ из Приједора дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 235. тачка г) Закона о кривичном поступку Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 53/12 и 91/17), и то у односу на одредбе из чл.  5. и 13. Устава Републике Српске, те члан 8. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. У иницијативи и њеној допуни давалац иницијативе детаљно образлаже разлоге оспоравања наведене законске одредбе а указује и  на чл. 3. и 72.  Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), те Рјешење овог суда У-96/17 од 26. септембра 2018. године, којим је обустављен поступак за оцјењивање уставности члана 235. тач. а) и г) Закона о кривичном поступку Републике Српске. Имајући у виду да је оспорена законска одредба престала да важи ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске" број 66/18), давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорена законска одредба, у вријеме важења, није била у сагласности са Уставом.

          Оспореним чланом 235. Закона о кривичном поступку Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 53/12 и 91/17) прописано је да се  радње из члана 234. став 2. овог закона могу одредити за кривична дјела за која се према Кривичном закону може изрећи казна затвора од три године или тежа казна (тачка г).

         Поступајући по иницијативи Суд је утврдио да је Рјешењем У-96/17 од 26. септембра 2018. године обуставио поступак за оцјењивање уставности члана 235. тач. а) и г) Закона о кривичном поступку Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 53/12 и 91/17). Oво рјешење Суд је донио на основу поменуте одредбе  Закона о Уставном суду Републике Српске,  јер је утврдио да су оспорене законске одредбе престале да важе ступањем на снагу Закона о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 66/18) оцјењујући при томе да није потребно  донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неуставности. 

          Имајући у виду да је већ одлучивао о истој правној ствари, Суд, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, није  прихватио  иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 235. тачка г) Закона о кривичном поступку Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 53/12 и 91/17).

        Ово рјешење  Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

                                                                                                 

Број: У-92/18

30. октобра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>