Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

         Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 26. јуна  2019. године,  д о н и о   ј е

 

                                                             Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

          Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за  оцјењивање уставности и законитости Правилника о једнократној новчаној помоћи  лицима у стању ванредне социјалне потребе ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/15).

 

                                                         О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е

 

           Мило Ђокић из Доње Трнове, општина Угљевик, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/15) због, како наводи, несагласности са чланом 30. раније важећег Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), односно чланом 39. став 2. важећег Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16), те чланом 11. став 2. и члановима 64. и 135. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" бр. 37/12 и 90/16).

          Правилник о једнократној новчаној помоћи  лицима у стању ванредне социјалне потребе ("Службени билтен Општине Угљевик" број 2/15) донио је начелник Општине Угљевик на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),  Одлуке о извршењу Буџета и Плана буџета Општине Угљевик, те чланова 51. и 60. Статута Општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 43/14). Овим правилником утврђују се услови, овлашћења, начин и поступак за додјелу једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне социјалне потребе (члан 1. став 1).

         Поступајући по датој иницијативи  Суд је утврдио да је оспорени правилник престао да важи ступањем на снагу Правилника о једнократној новчаној помоћи  лицима у стању ванредне социјалне потребе ("Службени билтен Општине Угљевик" број 7/18).

        Такође, Суд је утврдио да је ступањем на снагу Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16) престао да важи Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), који је назначен као правни основ за доношење оспореног акта.

         Имајући у виду да је Закон о локалној самоуправи,  који је назначен као правни основ за доношење оспореног правилника престао да важи,  Суд је оцијенио да, сагласно  члану 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике  Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12) нису испуњене процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање.

         На основу изложеног одлучено је као у  изреци овог рјешења.

        Ово рјешење  Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.                                  

Број: У-23/19

26. јуна 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
5.11.2019.
Свечана академија поводом 25 година рада Уставног суда Републике Српске

30.10.2019.
Саопштење за јавност са 248. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.10.2019.
Дневни ред 248. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.9.2019.
Саопштење за јавност са 247. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.9.2019.
Дневни ред 247. сједнице Уставног суда Републике Српске

11.9.2019.
Саопштење за јавност са 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.9.2019.

10.9.2019.
Дневни ред 246. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>