Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

             Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. јуна 2018. године,  д о н и о  је

 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

       Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјену уставности и законитости "Договора" који су закључили Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Јавно предузеће Путеви Републике Српске и Министарство унутрашњих послова Републике Српске у погледу утврђивање дозвољене брзине кретања моторних возила на магистралном путу М-16 у Бањој Луци.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

  Срето Мотика из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости тзв. "Договора" који су закључили Министарство саобраћаја и веза Републике Српске, Јавно предузеће Путеви Републике Српске и Министарство унутрашњих послова Републике Српске у погледу утврђивање дозвољене брзине кретања моторних возила на магистралном путу М-16 у Бањој Луци. У иницијативи се наводи да је на основу оспореног договора брзина кретања  моторних возила Улицом Крајишких бригада у Бањалуци повећана са 50 км на 70 км на сат, те да овако велика брзина кретања предметном саобраћајницом у густо насељеном дијелу града доводи до велике буке, коју посебно производе теретни камиони са приколицама. Због тога је, по мишљењу даваоца иницијативе, грађанима који имају стамбене јединице поред овог магистралног пута повријеђено право на здраву животну средину како је то гарантовано чланом 35. Устава Републике Српске.  

       С обзиром на то да је иницијатива непотпуна и не садржи податке неопходне за вођење поступка пред овим судом, од даваоца иницијативе је дописом затражено да, сагласно члану 33. Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 104/11 и 92/12), Суду достави оспорени акт, или наведе његов тачан назив и информише Суд да ли је тај акт објављен на прописани начин. У одговору на овај допис давалац иницијативе није прецизирао тачан назив оспореног акта, те је навео да га, и поред више покушаја, није успио прибавити од Министарства саобраћаја и веза.

       За потребе овог поступка, Суд је од Министарства саобраћаја и веза затражио информацију да ли је у погледу питања утврђивања дозвољене брзине кретања моторних возила на предметној саобраћајници донесен неки акт, те ако јесте да се исти достави Уставном суду. У одговору овог министараства наводи се да у конкретном случају није донесен акт, а постављање и измјена саобраћајне сигнализације се врши на основу одредби члана 59. ст. 1. и 2. Закона о јавним путевима («Службени гласник Републике Српске» број 89/13).

     Како из свега наведеног произлази, давалац иницијативе у суштини оспорава радњу измјене саобраћајног знака који се односи на ограничење брзине кретања моторних возила на саобраћајници М-16 у Бањој Луци.

      Надлежност Уставног суда Републике Српске утврђена је чланом 115. Устава, према којем Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом. Имајући у виду овако одређену надлежност, те чињеницу да у конкретном случају не постоји акт као потенцијални предмет оцјене овог суда, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске, Суд је одлучио да због ненадлежности не прихвати предметну иницијативу.

        На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

        Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-84/17

27. јуна 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>