Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. јуна 2018. године,  д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

           Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности Закона о правима бораца, војних ивалида и породица погинулих бораца Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и Правилника о раду љекарских комисија (Службени гласник Републике Српске“ број 22/93).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

        Љубомир Татић из Српца дао је Уставном суду Републике Српске ( у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и Правилника о раду љекарских комисија (Службени гласник Републике Српске“ број 22/93). Давалац иницијативе тражи да Суд, на основу приложених рјешења, налаза и мишљења органа који су одлучивали у предметима о његовој личној инвалиднини, утврди да оспорени закон и правилник нису у сагласности са Уставом Републике Српске и начелима о људским правима.

        С обзиром на то  да иницијатива није садржавала све неопходне  податке  за даље поступање Суда у овој правној ствари, Суд је затражио од даваоца иницијативе да, у смислу чланова 33. и 39. Закона о Уставном суду Републике Српске, прецизира законске и одредбе наведеног правилника које оспорава, као и да назначи одредбе Устава Републике Српске у односу на које тражи оцјену уставности.

       Давалац иницијативе, у остављеном року, није поступио по налогу Суда, односно није отклонио недостатке који онемогућавају поступање по иницијативи, због чега је Суд, на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати дату иницијативу.      

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда, мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-88/17

27. јуна 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>