Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d)  Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj dana 29. maja 2024. godine, d o n i o  j e

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti rješenja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka broj: 21.04/951-245/23 od 10. jula 2023. godine.     

                                              

O b r a z l o ž e nj e

 

Nada Ćeremidžić iz Sokoca dala je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti rješenja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka broj: 21.04/951-245/23 od 10. jula 2023. godine. Davalac inicijative smatra da je osporeni akt nesaglasan sa čl. 10. i 16. stav 1, čl. 45, 54, 60. i 108. Ustava, čl. 17, 23. i 53. Zakona o stvarnim pravima (u inicijativi pogrešno navedeno: Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske) („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 - odluka Ustavnog suda i 107/19), čl. 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 129. st. 2. i 3. Zakona o opštem upravnom postupku (u inicijativi pogrešno navedeno: Zakon o upravnom postupku) („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 13/02), kao i čl. 65, 66, 67, 68, 77. tač. b), v), g), d), đ), čl. 84. i 140. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 6/12). Iz navoda inicijative proizlazi da se razlozi osporavanja navedenog rješenja tiču odbijanja žalbe koju je davalac ove inicijative, u postupku pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, izjavio protiv rješenja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Sokolac broj: 21.39/952.4-1628/22 od 30. januara 2023. godine.

Osporenim rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, broj: 21.04/951-245/23 od 10. jula 2023. godine odbijena je, kao neosnovana, žalba Nade Ćeremidžić (u konkretnom slučaju davalac inicijative) izjavljena na rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Sokolac broj: 21.39/952.4-1628/22 od 30. januara 2023. godine.

Prema članu 115. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona sa Ustavom i o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom.

Imajući u vidu sadržinu i pravnu prirodu osporenog akta, Sud je utvrdio da osporeno rješenje nema karakter opšteg akta čiju ustavnost i zakonitost, saglasno odredbi člana 115. Ustava, ocjenjuje Ustavni sud.

S obzirom na to da se radi o pojedinačnom aktu koji se odnosi na individualno određen subjekt i konkretnu pravnu situaciju, Sud, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), zbog nenadležnosti nije prihvatio datu inicijativu.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman  i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Darko Radić i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

 

                                                                                                PREDSJEDNIK

                                                                                               USTAVNOG SUDA

                        

                                                                                              Mr Džerard Selman

 

Broj: U-70/23                                                                           

29. maj 2024. godine     

 

Актуелно
10.7.2024.
Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2024.
Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

26.6.2024.
Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.6.2024.
Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

25.6.2024.
Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2024.
Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.6.2024.
Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

10.6.2024.
Саопштење за јавност са 151. и 152. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда РС

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>