Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

          

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. маја 2024. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности Наредбе број Т13 0 КТК 0059545 23 од 8. јуна 2023. године, коју је донијело Окружно јавно тужилаштво у Бањој Луци.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Дарко Поповић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности Наредбе број Т13 0 КТК 0059545 23 од 8. јуна 2023. године, коју је донијело Окружно јавно тужилаштво у Бањој Луци. Давалац иницијативе сматра да је оспорена наредба, према којој се неће спроводити истрага по његовој кривичној пријави од 13. јануара 2021. године коју је поднио против директора ЗП „Електрокрајина“ д.о.о Бања Лука, у супротности са члановима 14, 16. и 23. Устава Републике Српске. У иницијативи се, наиме, наводи да је давалац иницијативе од стране службених лица „Електрокрајине“ д.о.о Бања Лука распоређен да ради на ризичним пословима који су опасни по живот, да му није омогућено учешће и право жалбе у дисциплинском поступку који је вођен против њега, те да је спријечен да приступи подацима у службеној евиденцији, односно појединим документима који се односе на престанак његовог радног односа. Слиједом наведеног, предлаже да Суд утврди да оспорена наредба није у сагласности са Уставом Републике Српске. 

Оспорену Наредбу број Т13 0 КТК 0059545 23 од 8. јуна 2023. године донијело је Окружно јавно тужилаштво у Бањој Луци на основу члана 224. став 4) Закона о кривичном поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 53/12, 91/17, 66/18 и 15/21). Овом наредбом одређено је да се неће спроводити истрага по кривичној пријави Дарка Поповића од 13. јануара 2021. године, која је запримљена у Окружном јавном тужилаштву дана 13. јануара 2021. године против Драгана Чавића, директора ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, због кривичних дјела Злоупотреба положаја одговорног лица из члана 249. став (1), Излагање опасности из члана 136. став (1), Повреда равноправности грађана из члана 139. став (1) и Несавјестан рад у служби из члана 322. став (1) Кривичног законика Републике Српске.

У поступку разматрања иницијативе, Суд је, прије свега, узео у обзир то да према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом.

Имајући у виду садржину и правну природу оспорене наредбе, Суд је оцијенио да иста нема карактер општег правног акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. Ради се, наиме, о појединачном акту, којим је од стране поступајућег јавног тужилаштва одлучено да се неће спроводити истрага по кривичној пријави против конкретног лица за одређена кривична дјела.

Слиједом наведеног, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности не прихвати ову иницијативу.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

  

 

                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                        УСТАВНОГ СУДА

         

                                                                                                      Мр Џерард Селман          

Број: У-56/23                                                                                

29. мај 2024. године                                                            

 

Актуелно
10.7.2024.
Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2024.
Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

26.6.2024.
Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.6.2024.
Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

25.6.2024.
Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2024.
Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.6.2024.
Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

10.6.2024.
Саопштење за јавност са 151. и 152. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда РС

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>