Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. маја 2024. године, д о н и о  је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о давању сагласности на измјену и допуну Цјеновника свих комуналних услуга и радова које пружа ЈКП „Комвод“ а.д. Брод („Службени гласник Општине Брод“ бр. 12/22).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Гордана Церић из Брода дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о давању сагласности на измјену и допуну Цјеновника свих комуналних услуга и радова које пружа ЈКП „Комвод“ а.д. Брод („Службени гласник Општине Брод“ бр. 12/22). Давалац иницијативе наводи да има стан у власништву у Броду, у којем борави повремено, а да накнаду за одржавање мјерног мјеста и паушала за одвоз смећа плаћа током цијеле године, што доводи до неоснованог богаћења на страни ЈКП “Комвод“ а.д. Брод. Појашњава да је ЈКП „Комвод“ а.д. Брод предузеће чија је дјелатност производња и испорука воде, одвођење испуштене воде и одвоз кућног смећа, које, према Закону о комуналним дјелатностима, треба да обезбиједи одржавање објеката и опреме који су законом одређени као комунални објекти из цијене комуналних услуга које плаћају корисници услуга. Слиједом наведеног, по мишљењу даваоца иницијативе, не постоји правни основ за увођење накнаде за одржавање мјерног мјеста, нити паушала за одвоз смећа, због чега предлаже да се оспорена одлука прогласи неуставном и незаконитом. 

Како дата иницијатива није садржавала податке неопходне за вођење поступка, пред овим судом, од даваоца иницијативе је дописом затражено да у остављеном року исту уреди на начин да наведе које одредбе Одлуке о давању сагласности на измјену и допуну Цјеновника свих комуналних услуга и радова које пружа ЈКП „Комвод“ а.д. Брод оспорава и у односу на које одредбе Устава Републике Српске и закона, те да наведе уставноправне разлоге на којима заснива своју иницијативу. Такође је затражено да наведе тачан број службеног гласника у коме је оспорена одлука објављена, с обзиром на чињеницу да су у иницијативи наведени различити бројеви истог. Истовремено је упозорена да ће уколико не поступи по наведеном Суд донијети рјешење којим се иницијатива не прихвата.

Како давалац иницијативе у остављеном року није поступио по налогу Суда, односно није отклонио недостатке који онемогућавају поступање Суда, Суд је на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одлучио да дату иницијативу не прихвати.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

 

 

                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК   

                                                                                                             УСТАВНОГ СУДА

  

                                                                                                             Мр Џерард Селман

Број: У-52/23

29. мај 2024. године

 

 

 

 

Актуелно
10.7.2024.
Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2024.
Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

26.6.2024.
Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.6.2024.
Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

25.6.2024.
Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2024.
Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.6.2024.
Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

10.6.2024.
Саопштење за јавност са 151. и 152. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда РС

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>