Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka g) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 12. jula 2023. godine, d o n i o  je

 

R J E Š E Nj E

 

Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 7. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Načelnik Opštine Modriča podnio je Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti člana 7. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16). U prijedlogu se navodi da osporena zakonska odredba nije u saglasnosti sa članom 102. Ustava Republike Srpske i članom 4. stav 6. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Predlagač, naime, smatra da prilikom zaključivanja posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Ministarstvo uprave i lokalne samouprave ne može biti ugovarač, jer ovo ministarstvo vrši nadzor nad radom jedinica lokalne samouprave, odnosno načelnika/gradonačelnika, tako da su interesi lokalnih zajednica veoma često suprotstavljeni interesima resornog ministarstva. Takođe je mišljenja da Ministarstvo uprave i lokalne samouprave ne može da bez konsultacija sa lokalnim zajednicama pregovara u njihovo ime i zaključuje posebni kolektivni ugovor u ovoj oblasti. Konačno, u prijedlogu se traži da Sud obustavi od izvršenja Poseban kolektivni ugovor o izmjenama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 8/22) do okončanja postupka ocjene ustavnosti osporene zakonske norme.

U toku postupka Sud je utvrdio da Rješenjem ovog suda broj U-22/18 od 27. februara 2019. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 19/19) nije prihvaćena inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 7. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16). Ovim rješenjem Sud je utvrdio da je ova zakonska odredba u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

Imajući u vidu navedeno, odnosno da je Ustavni sud Republike Srpske već odlučivao o ustavnosti osporene zakonske odredbe, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), odbacio prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti ove norme.

S obzirom na to da je ovim rješenjem odlučeno o predmetnom prijedlogu, Sud, kao bespredmetan, nije razmatrao zahtjev predlagača za obustavu od izvršenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 8/22) u smislu člana 58. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

                                                                                          

Broj: U-22/22

12. jula 2023. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
17.7.2024.
Саопштење за јавност са 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

16.7.2024.
Дневни ред 314. сједнице Уставног суда Републике Српске

10.7.2024.
Саопштење за јавност са 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

9.7.2024.
Дневни ред 155. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

26.6.2024.
Саопштење за јавност са 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.6.2024.
Саопштење за јавност са 153. и 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

25.6.2024.
Дневни ред 313. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2024.
Дневни ред 154. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.6.2024.
Дневни ред 153. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>