Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 21.  децембра 2022. године, д о н и о  је

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

          

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 141. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13, 103/15, 111/21 и 15/22).

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

Саша Савичић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 141. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13 и 103/15). У иницијативи се наводи да оспорена законска одредба није у сагласности са чланом 5. ал. 1, 3. и 4, чланом 48. став 1. и чланом 61. став 1. Устава Републике Српске, чланом 1. Протокола број 1. уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, чланом 9. Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима и чланом 16. Ревидиране Европске социјалне повеље. Давалац иницијативе истиче да је породична пензија стечено имовинско право, признато правоснажним актом надлежног органа, због чега се оспореним прописивањем нарушава суштина породичне пензије, односно право на имовину адресата предметне норме, јер ови субјекти, по његовом мишљењу, обустављањем исплате породичне пензије за вријеме трајања статуса осигураника сносе несразмеран терет у односу на евентуални материјални интерес Републике Српске.  

 

У току поступка Суд је утврдио да Рјешењем овог суда број У-51/16 од 25. октобра 2017. године („Службени гласник Републике Српске“ број 100/17) није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности члана 14. Закона о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ број 103/15), којим је у цијелости измијењен члан 141. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11 и 82/13). Овим рјешењем Суд је утврдио да је ова законска одредба у сагласности са Уставом Републике Српске. Каснијим измјенама овог закона које су објављене у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 111/21 и 15/22, члан 141. није претрпио измјене и допуне.

 

Имајући у виду наведено, односно да је Уставни суд Републике Српске већ одлучивао о уставности оспорене законске одредбе, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности ове норме.

    

У складу са Рјешењем овог суда број СУ-540/22 од 21.12.2022. године судија проф. др Иванка Марковић је изузета од вијећања и гласања у овом предмету.

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

 

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-93/21

21. децембра 2022. године 

                                                                                           

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

 

 

Актуелно
4.12.2023.
Посјета студената Факултета политичких наука Универзитета у Бањалуци

29.11.2023.
Саопштење за јавност са 305. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.11.2023.
Дневни ред 305. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.10.2023.
Саопштење за јавност са 304. сједнице Уставног суда Републике српске

12.10.2023.
Одлука о прихватању понуде за набавку опреме за видеоконференције

3.10.2023.
Дневни ред 304. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.9.2023.
Извјештај о изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

27.9.2023.
Саопштење за јавност са 303. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>