Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 3. i člana 61. stav 1. tačka đ) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj dana 21. aprila 2022. godine,    d o n i o  je

 

R J E Š E Nj E

 

            Odbacuje se prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke IV stav 2. i tačke V Tarife naknada („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 58/10, 22/13, 28/16 i 70/18), koju je donijela Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            „Mikroelektronika“ a.d. Banjaluka, koga zastupa Arsenije Baltić, advokat iz Banjaluke, podnijelo je Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti tačke IV stav 2. i tačke V Tarife naknada („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 58/10, 22/13, 28/16 i 70/18), koju je donijela Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske. U prijedlogu se navodi da su tačke  IV stav 2. i V osporene tarife u suprotnosti sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 92/16 i 34/09), jer su, po mišljenju predlagača, donesene prekoračenjem zakonskih ovlašćenja. Predlagač smatra da je Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske zakonom ovlašćena da uređuje pitanje visine naknada za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, ali ne i druga pitanja. Slijedom navedenog se ističe da je propisivanje kao u osporenim tačkama Tarife, obaveze plaćanja naknada za sâmo zahtijevanje obavljanja poslova iz nadležnosti Komisije, kao i to da se uplaćena naknada za zahtijevani posao ne vraća, bez obzira da li je posao obavljen ili ne, u suprotnosti sa odredbama člana 259. stav 1, člana 260. stav 1. tačka nj) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i sa članom 108. Ustava Republike Srpske.

            U odgovoru na prijedlog koji je Sudu dostavio donosilac osporenog akta se ističe da je osporena tarifa prestala da važi prije podnošenja prijedloga, stupanjem na snagu Tarife naknada („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/21), zbog čega se predlaže da Sud predmetni prijedlog odbaci. U odgovoru na prijedlog se takođe osporavaju navodi predlagača kao neutemeljeni, paušalni i netačni i između ostalog navodi da je donosilac osporenog akta upravo saglasno zakonskim ovlašćenjima normirao kao u osporenim tačkama Tarife. Ističe se da Tarifa predstavlja zbir svih naknada koje se plaćaju u postupku pred Komisijom kao stalnim i nezavisnim organom kojem su data javna ovlašćenja radi utvrđivanja i kontrole emitovanja i prometa hartija od vrijednosti, te da su istom određene naknade za rad, odnosno poslove Komisije i obuhvataju naknade za sve radnje koje Komisija preduzima od momenta podnošenja zahtjeva kojim se pokreće upravni postupak pred Komisijom, pa sve do njegovog okončanja, bez obzira na ishod postupka. Imajući u vidu navedeno, u odgovoru se ističe da je  stranka obavezna da dokaz o izvršenoj uplati dostavi uz zahtjev, prijavu ili drugi podnesak kojim se pokreće postupak pred Komisijom, bez obzira da li je Komisija u tom postupku zahtjev odbacila ili odbila, odnosno da li je stranka naknadno povukla zahtjev ili odustala od zahtjeva.

            Tarifu naknada („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 58/10, 22/13, 28/16 i 70/18) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je donijela na osnovu člana 259. stav 1, člana 260. stav 1. tačka nj) i člana 301. tačka n) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 92/06 i 34/09).

            U toku postupka Sud je utvrdio da je osporena Tarifa naknada („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 58/10, 22/13, 28/16 i 70/18) prestala da važi prije podnošenja prijedloga stupanjem na snagu Tarife naknada („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/21). Iako je prijedlog podnesen unutar roka propisanog članom 3. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), Sud je, imajući u vidu ovlašćenja iz ove zakonske odredbe, odlučio da odbaci prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti osporenih tačaka ove tarife.

            Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

            Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.              

Broj: U-34/21

21. aprila 2022. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
20.7.2022.
Саопштење за јавност са 140. и 141. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

19.7.2022.
Дневни ред 140. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

19.7.2022.
Дневни ред 141. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

18.7.2022.
Одлука о прихватању понуде за набавку и постављање тракастих завјеса

13.7.2022.
Саопштење за јавност са 285. сједнице Уставног суда Републике Српске

12.7.2022.
Дневни ред 285. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2022.
Реализација уговора/оквирног споразума за 2022. годину, I и II квартал

30.6.2022.
Саопштење за јавност

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>