Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 3. и члана 61. став 1. тачка ђ) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. октобра 2021. године,  д о н и о   ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости тачке III Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама ("Службени гласник Града Требиња" број 5/19).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Комора доктора стоматологије Републике Српске поднијела је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама ("Службени гласник Града Требиња" број 5/19). Из наведеног приједлога произлази да тачка III оспоренe одлукe, у дијелу којим је прописан износ комуналне таксе за истицање пословног имена на стоматолошке и љекарске ординације,  није у сагласности с чланом 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19), те с чл. 37, 50. и 63. Устава Републике Српске. Предлагач указује на Одлуку о комуналним таксама Града Бања Лука којом је, како наводи, за истицање пословног имена на стоматолошке ординације прописана комунална такса у много мањем износу, иако се ради о граду који је економски развијенији. Предлагач сматра да прописани износ комуналне таксе за истицање пословног имена није примјерен општем економском стању у друштву, односно да доносилац акта није водио рачуна о економској снази таксених обвезника, због чега предлаже да Суд утврди да оспорена одлука, у наведеном дијелу, није у сагласности са Уставом и законом.

            Скупштина Града Требиња доставила је одговор на наводе из приједлога у коме je, прије свега, навела да је оспорена одлука престала да важи ступањем на снагу Одлуке о комуналним таксама ("Службени гласник Града Требиња" број 4/20). Поред тога, у одговору се указује на Рјешење овог суда број: У-25/19 од 15. јула 2020. године, те оспорава активна легитимација Комори доктора стоматологије Републике Српске за оспоравање наведене одлуке   из разлога што је овом одлуком одређена висина комуналне таксе на истакнуто пословно име на стоматолошку ординацију, дакле стоматолога као појединца, а не организације - Коморе.

            Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама ("Службени гласник Града Требиња" број 5/19) донесена је на основу члана 2. став 1. и члана 7. Закона о комуналним таксама ("Службени гласник Републике Српске" број 4/12), члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр.  97/16 и 36/19) и члана 36. став 2. тачка 2. Статута Града Требиња ("Службени гласник Града Требиња" бр. 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17). Оспореном тачком III ове одлуке,  којом је  у Одлуци о комуналним таксама - Тарифе комуналних такса ("Службени гласник Града Требиња" број 8/18) мијењан Тарифни број 10. подтачка 1. "Привредна друштва и други облици правних лица" прописују, између осталог, да стоматолошке и љекарске ординације плаћају комуналну таксу у износу од 2.000 КМ.

            Приликом разматрања приједлога Суд је имао у виду да је прије његовог подношења ступила на снагу Одлука о комуналним таксама ("Службени гласник Града Требиња" број 4/20), те да је ступањем на снагу ове одлуке престала да важи Одлука о комуналним таксама ("Службени гласник Града Требиња" бр. 9/18 и 5/19).

            Иако је приједлог поднесен унутар рока прописаног чланом 3. Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 104/11 и 92/12), Суд је, имајући у виду овлашћења из ове законске одредбе, одлучио да приједлог одбаци.

            На основу изложеног  одлучено је као у  изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-94/20

27. октобра 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
1.12.2021.
Реализација уговора за период 1. 9. до 30. 11. 2021. године

24.11.2021.
Саопштење за јавност са 275. сједнице Уставног суда Републике Српске

23.11.2021.
Саопштење за јавност са 137. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

23.11.2021.
Дневни ред 275. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.10.2021.
Одлука о прихватању понуде за осигурање запослених лица за 2021/2022. годину

28.10.2021.
Одлука о прихватању понуде за осигурање имовине за 2021/2022. годину

28.10.2021.
Одлука о прихватању понуде за израду дијела пројектне документације прикључка на

27.10.2021.
Саопштење за јавност са 274. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>