Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

            Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 14. јула 2021. године,  д о н и о   ј е

 

РЈЕШЕЊЕ

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности  Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске"  број 37/20), Уредбе са  законском снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 38/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 40/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" 42/20), Уредбе са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој за финансирање "хитног пројекта COVID-19 за БиХ" (П173809) ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута коридор 5Ц кроз Републику Српску и изградње дионице ауто-пута "9. јануар" Бања Лука - Добој ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље - Брчко и Брчко - Рача ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о  здравственом осигурању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о гарантном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 44/20), Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 46 /20) и Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 46 /20).

 

О б р а з л о ж е њ е

           

Драшко Станивуковић и Игор Црнадак из Бање Луке дали су Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у судским поступцима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 32/20), Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о ослобађању плаћања накнада за приређивање игара на срећу ("Службени гласник Републике Српске" број 35/20), Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске"  број 37/20), Уредбе са  законском снагом о престанку важења Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања ("Службени гласник Републике Српске" број 38/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 40/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Српске" 42/20), Уредбе са законском снагом о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци - Међународној банци за обнову и развој за финансирање "хитног пројекта COVID-19 за БиХ" (П173809) ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута коридор 5Ц кроз Републику Српску и изградње дионице ауто-пута „9. јануар“ Бања Лука – Добој ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље - Брчко и Брчко - Рача ("Службени гласник Републике Српске" број 42/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о  здравственом осигурању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/20), Уредбе са законском снагом о допунама Закона о гарантном фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 44/20) Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 46/20) и Уредбе са законском снагом о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом Sars-CoV-2 ("Службени гласник Републике Српске" број 46/20) јер су, како наводе, донесене противно одредби члана 81. став 1. Устава Републике Српске. Образлажући наведено даваоци иницијативе наводе да институције Босне и Херцеговине нису прогласиле ванредно стање, а нити су постојале околности које су онемогућавале Народну скупштину Републике Српске да се састаје, односно да се Народна скупштина није састајала на основу своје одлуке, али да то не даје основ за преношење законодавне власти на предсједника Републике Српске. С обзиром на изложено, предлажу да Суд утврди да оспорене уредбе са законском снагом нису у сагласности са Уставом.

            У одговору на иницијативу коју је доставила предсједница Републике Српске оспорени су наводи даваоца иницијативе као неосновани те је, прије свега, указано на члан 68. став 3. Устава којим је утврђено да Република Српска уређује и обезбјеђује, између осталог, мјере из своје надлежности за случај ратног стања и ванредног стања које прогласе институције БиХ, као и мјере за случај ванредног стања које прогласе институције Републике Српске, али и на то да  је члан 81. став 1. Устава резултат амандманског дјеловања високог представника за Босну и Херцеговину на Устав Републике Српске и да се, с обзиром на то да је ријеч о дјеловању на енглеском језику,  може закључити да је ријеч о лингвистичкој непрецизности, те да се кованица "BH Institutions" у овом контексту користи као генерички термин за институције у Босни и Херцеговини које су Уставом и законом овлашћене да донесу одлуку о проглашењу, у конкретном случају, ванредног стања. Имајући у виду наведено, у одговору се тврди да се одредбе члана 81. став 1. не могу посматрати одвојено од члана 68. став 3. Устава, као и да је позивање на одредбе члана 81. став 1. Устава при доношењу уредби са законском снагом  резултат искључиво чињенице да се ова врста правног акта помиње само у наведеном члану, али да то свакако не одузима право Републике Српске и њених институција из члана 68. став 3. Устава да, одговарајућим мјерама, уређује питања из своје надлежности и у условима ванредног стања које прогласе институције Републике Српске те да, у том контексту, уредбе са законском снагом представљају једну од врста мјера којим институције Републике Српске дјелују у условима ванредног стања. Поред тога, у одговору се истиче да су све оспорене уредбе са законском снагом донијете на приједлог Владе Републике Српске, а након прибављеног мишљења предсједника Народне скупштине, који је у вријеме доношења оспорених аката, обављао и функцију предсједника Одбора Народне скупштине Републике Српске за уставна питања. У одговору је, такође, наведено да су приликом израде и утврђивања приједлога уредби са законском снагом у оквиру Владе Републике Српске  учествовала сва надлежна тијела и службе, у складу са својом улогом и овлашћењима, укључујући и Републички секретаријат за законодавство Републике Српске - у контексту усклађености предметних аката са правним системом и правним поретком Републике Српске, те Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске - у контексту давања мишљења о усклађености предметних аката са релевантном легислативом Европске уније и правним инструментима Савјета Европе. Уз то, како се наводи у одговору, предсједник Републике Српске је, након запримања приједлога уредби са законском снагом, организовао консултативне састанке на којима су учествовали предсједник Народне скупштине, предсједник Владе, ресорно надлежни министри и руководиоци релевантних органа управе и управних организација, као и представници релевантних тијела у оквиру Народне скупштине Републике Српске, на којима је додатно, прије доношења уредби са законском снагом, разматрана потреба хитности  доношења, али и  материјална рјешења која су њима предвиђена. Надаље,  све уредбе са законском снагом су, према наводима из одговора,  достављене Народној скупштини на потврђивање, те су исте и потврђене  на сједници Народне скупштине од 21. маја 2020. године. У вези са наводима даваоца иницијативе који се односе на питање могућности или немогућности Народне скупштине да се састане у периоду трајања ванредног стања проглашеног за територију Републике Српске, у одговору се износи мишљење да то представља фактичко, а не правно питање, које по својој природи може бити предмет процјене  и одлуке искључиво руководства Народне скупштине у датим околностима, те да Уставни суд не може да процјењује организационе могућности и капацитете Народне скупштине у овом контексту. Поред тога, оспорени су и остали наводи из иницијативе, те је предложено да Суд иницијативу не прихвати.

            Оспорене уредбе са законском снагом, које су таксативно наведене у изреци овог рјешења, донијела је предсједница Републике Српске, с позивом на Амандман CIX и Амандман XXXV тачка 2. на члан 81. ст. 1. и 2. Устава Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05,117/05 и 48/11), на приједлог Владе Републике Српске, и након прибављеног мишљења предсједника Народне скупштине Републике Српске.

            Рјешењем број У-29/20 од 23. јуна 2021. године ("Службени гласник Републике Српске" број 61/21), Уставни суд Републике Српске није прихватио иницијативу за оцјењивање уставности оспорених уредби са законском снагом, које су таксативно наведене у изреци овог рјешења, јер је утврдио да су оспорене уредбе са законском снагом донесене сагласно Уставу.

            Имајући у виду наведено, Суд, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12) није прихватио иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности оспорених уредби са законском снагом, које су таксативно наведене  у изреци овог рјешења, јер је већ одлучивао о истој ствари.

            На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик  проф. др Снежана Савић.

Број: У-33/20

14. јула 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
13.9.2021.
Тендерска документација за набавку додатних и непредвиђених радова на изградњи зграде Уставног суда РС

9.9.2021.
Одлука о прихватању понудеза навку консултантских услугаопремања интеријера за пословни објекат Уставног суда

8.9.2021.
Саопштење за јавност са 272. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.9.2021.
Дневни ред 272. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.8.2021.
Саопштење за јавност са 132. и 133. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

27.8.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

27.8.2021.
Дневни ред 133. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

27.8.2021.
Дневни ред 132. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

27.8.2021.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе билтена Уставног суда Републике Српске број 25

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>