Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

              Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној  24. фебруара 2021. године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 32. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) у дијелу који гласи „не може остварити по другом основу“.    

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Драго Вученовић из Бањалуке дао је Уставном Суду Републике Српске иницијативу за оцјењивање уставности члана 32. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) у дијелу који гласи „не може остварити по другом основу“. У иницијативи, као и у накнадно достављеним допунама иницијативе, наводи се да је оспорена формулација у супротности са уставним принципом равноправности грађана из члана 10. Устава Републике Српске, преамбулом Устава Републике Српске, као и одредбама чланова 2. и 4.  Закона о забрани дискриминације („Службени гласник БиХ“ бр. 59/09 и 66/16). Давалац иницијативе наводи да су у Републици Српској на снази два закона који утврђују право корисника на додатак због инвалидности, Закон о социјалној заштити и Закон о пензијском и инвалидском осигурању, те да су оспореном законском одредбом корисници додатка за помоћ и његу другог лица који тај додатак остварују по основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању, због различитог регулисања висине овог додатка тим законом и Законом о социјалној заштити, онемогућени да примијене повољније законско рјешење. Овакво прописивање, по мишљењу даваоца иницијативе, представља непосредну дискриминацију грађана који се налазе у истој правној ситуацији, с обзиром на то да,  корисник накнаде по Закону о пензијском и инвалидском осигурању не може остварити то право по Закону о социјалној заштити, јер је исто право већ остварио. Указујући на одређен појединачан случај примјене оспорене законске одредбе, давалац иницијативе предлаже да Суд утврди њену неуставност у дијелу који гласи „ не може остварити по другом основу“.

             Приликом разматрања предметне иницијативе Суд је констатовао да рјешењем овог суда број У-46/16 од 26. априла 2017. године („Службени гласник Републике Српске“ број 48/17) није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности члана 32. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/12 и 90/16) у дијелу који гласи „да ово право не може остварити по другом основу“. У образложењу наведеног рјешења Суд је оцијенио да се оспореном одредбом члана 32. став 1. Закона о социјалној заштити, у оспореном дијелу који гласи: „ да ово право не може остварити по другом основу“, не доводи у питање принцип равноправности грађана утврђен одредбом члана 10. Устава, јер се ова одредба једнако односи на све грађане који се налазе у истој правној ситуацији прописаној овом одредбом. Притом је  Суд имао у виду да се принцип једнакости односи на једнакост услова и положаја лица из члана 32. став 1. Закона о социјалној заштити, и у том смислу, оспорена одредба овог закона се примјењује на сва та лица под једнаким условима, с тим што је законодавац ограничио круг лица која имају право на наведену накнаду, односно прописао да то право остварују ако га не могу остварити по другом основу. Такође, а у вези са наведеним, Суд је оцијенио да је овакво законско рјешење ствар цјелисходне процјене законодавца, односно законодавне политике, о чему Уставни суд сагласно члану 115. Устава није надлежан да одлучује, те да иста ненадлежност постоји у погледу тражене оцјене сагласности оспорене одредбе Закона о социјалној заштити са преамбулом Устава Републике Српске.   

         Према члану 115. Устава, није у надлежности овог суда да оцјењује сагласност оспореног законског прописивања са законима које је усвојила Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, те тако ни са Законом о забрани дискриминације („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 59/09 и 66/16).

          Имајући у виду наведено, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“  бр. 104/11 и  92/12),  одлучио да иницијативу не прихвати, јер је већ одлучивао о истој  ствари.

            На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-16/20

24. фебруара 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигиене у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку љетњих ауто гума за службена возила Уставног суда Републике Српске

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за набавку канцеларијског материјала у 2021. години

1.4.2021.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

31.3.2021.
Саопштење за јавност са 267. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.3.2021.
Дневни ред 267. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>