Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka g) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. januara 2021. godine, donio je 

 

 

R J E Š E Nj E

 

             Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka broj: PR PS-UK-04, verzija 3.00 i Odluke o stupanju na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banjaluka broj:  9256/18 od 02. novembra 2018. godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

              Jelena Joka iz Prijedora dala je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka broj:  PR PS-UK-04, verzija 3.00 i Odluke o stupanju na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banjaluka broj:  9256/18 od 02.novembra 2018. godine, zbog, kako se navodi, nesaglasnosti ovih akata sa članom 109. Ustava Republike Srpske. Davalac inicijative osporava ustavnost navedenih akata, smatrajući da isti nisu stupili na snagu na način propisan članom 109. Ustava, jer je, kako se navodi, osporeni pravilnik objavljen u elektronskom sistemu kancelarijskog poslovanja, bez ovjere i potpisa ovlaštenog lica, a članom 5. osporene odluke je propisano da odluka stupa na snagu danom donošenja, što po mišljenju davaoca inicijative, nije u skladu sa navedenom ustavnom odredbom. S obzirom na to da je rješenje kojim je davaocu inicijative otkazan ugovor o radu doneseno na osnovu osporenih akata, davalac inicijative smatra da je isto nezakonito. Iz navedenih razloga, u inicijativi se predlaže da Sud ukine svoje rješenje broj: U-100/18 od 29. januara 2020. godine, kojim je obustavljen postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti istih osporenih akata, da naloži donosiocu osporenih akata dostavljanje ovjerenih i od strane ovlaštenog lica potpisanih osporenih akata, te da utvrdi da li su osporeni pravilnik i Odluka o stupanju na snagu pravilnika bili u saglasnosti sa članom 109. Ustavom, u vrijeme njihovog  važenja.

        U postupku razmatranja predmetne inicijative Sud je konstatovao da je rješenjem ovog suda broj: U-100/18 od 29. januara 2020. godine, obustavljen postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka broj PR PS-UK-04, verzija 3.00 i Odluke o stupanju na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banjaluka broj: 9256/18 od 02. novembra 2018. godine. U obrazloženju navedenog rješenja Sud je utvrdio da su u postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti navedenih osporenih akata, stupanjem na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka broj: PR PS-UK-04, verzija 4.00, usvojenog Odlukom o stupanju na snagu Organizacione strukture i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka broj: 4204/19 od 22. maja 2019. godine, prestali da važe Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka broj PR PS-UK-04, verzija 3.00, čiji sastavni dio je i prilog broj 3. i to opis radnog mjesta i poslova i Odluka o stupanju na snagu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta „OPTIMA Grupe“ d.o.o. Banjaluka broj: 9256/18 od 02. novembra 2018. godine. Imajući u vidu da su osporeni pravilnik i odluka prestali da važe, Sud je obustavio postupak ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti osporenih akata, jer nije ocijenio da treba donijeti odluku zbog toga što nisu otklonjene posljedice neustavnosti, odnosno nezakonitosti.  

         Imajući u vidu navedeno, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“  br. 104/11 i  92/12),  odlučio da inicijativu ne prihvati, jer je već odlučivao o istoj  stvari.

        Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

        Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-11/20

27. januara 2021. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
24.2.2021.
Саопштење за јавност са 266. сједнице Уставног суда Републике Српске

22.2.2021.
Дневни ред 266. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.2.2021.
Одлука о прихватању понуде за каско осигурање возила за 2021. годину

1.2.2021.
План набавки за 2021. годину

27.1.2021.
Саопштење за јавност са 265. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.1.2021.
Дневни ред 265. сједнице Уставног суда Републике Српске

31.12.2020.
Реализација уговора / оквирног споразума

23.12.2020.
Саопштење за јавност са 264. сједнице Уставног суда Републике Српске

23.12.2020.
Одлука о прихватању понуде за каско осигурање аута за 2020. годину

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>