Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka v) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 23. decembra  2020. godine, donio je

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje  zakonitosti Odluke o usvajanju izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika ("Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 2/19).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Vojislav Petrović iz Dvorova dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje zakonitosti Odluke o usvajanju izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 2/19) zbog, kako navodi, nesaglasnosti sa članom 38. stav 3, 4. i 9. i članom 39. stav 5. Zakona o uređenju prostora i građenju  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 55/10).

           U odgovoru na inicijativu koji je dostavila Skupština Opštine Ugljevik osporena je, prije svega, autentičnost potpisa davaoca inicijative, odnosno izražena je sumnja da lice koje je navedeno kao davalac inicijative nije njen potpisnik, već da se radi o licu koje se lažno predstavlja, te da usljed toga nedostaje aktivna i pasivna legitimacija navodnog davaoca inicijative za učešće u postupku.

            Razmatrajući inicijativu i navode iz odgovora na inicijativu,  Sud je dopisom zatražio od davaoca inicijative da, u smislu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12),  potvrdi autentičnost svog potpisa na predmetnoj inicijativi, odnosno da se u ostavljenom roku izjasni da li je navedeno lice dalo predmetnu inicijativu. Davalac inicijative je upozoren da, ukoliko ne postupi shodno traženju Suda, inicijativa neće biti prihvaćena.

        Kako davalac inicijative u ostavljenom roku nije postupio po nalogu Suda, odnosno nije otklonio navedene nedostatke koji onemogućavaju postupanje po inicijativi, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka v) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio da ne prihvati datu inicijativu.

 Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović i prof. dr Marko Rajčević.

Broj: U-95/19

23. decembra 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
24.2.2021.
Саопштење за јавност са 266. сједнице Уставног суда Републике Српске

22.2.2021.
Дневни ред 266. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.2.2021.
Одлука о прихватању понуде за каско осигурање возила за 2021. годину

1.2.2021.
План набавки за 2021. годину

27.1.2021.
Саопштење за јавност са 265. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.1.2021.
Дневни ред 265. сједнице Уставног суда Републике Српске

31.12.2020.
Реализација уговора / оквирног споразума

23.12.2020.
Саопштење за јавност са 264. сједнице Уставног суда Републике Српске

23.12.2020.
Одлука о прихватању понуде за каско осигурање аута за 2020. годину

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>