Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

 

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka v) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 25. novembra 2020. godine, donio je

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02/12-20/18 („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 7/18).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

        Jovana Bojanić iz Bijeljine dala je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe broj: 02/12-20/18 od 24. maja 2018. godine („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 7/18), koji je donio načelnik Opštine Ugljevik. Davalac inicijative ističe da je Zakonom o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 37/12 i 90/16) propisano da samo lokalna skupština može proširiti prava socijalne zaštite na svojoj teritoriji, zbog čega je donošenjem osporenog Pravilnika, načelnik Opštine Ugljevik preuzeo ovlašćenja lokalne skupštine, te postupio suprotno članu 11. stav 2, te čl. 64. i 135. Zakona o socijalnoj zaštiti. Na osnovu navedenog predlaže se da Sud utvrdi da je, prekoračenjem svojih nadležnosti, načelnik Opštine Ugljevik povrijedio načelo zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske (u daljem tekstu Ustav), zbog čega osporeni Pravilnik u cijelosti nije u saglasnosti sa Ustavom.

U odgovoru na navode iz inicijative načelnik Opštine Ugljevik, kao donosilac osporenog pravilnika, ističe da inicijativa ne sadrži kompletne identifikacione podatke njenog davaoca, pa iznosi sumnju da lice koje je navedeno kao davalac inicijative nije njen potpisnik, već da se radi o licu koje se lažno predstavlja. Pored ovoga u odgovoru se ističe da je osporeni pravilnik donesen na osnovu čl. 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i čl. 68. i 72. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik “ broj 7/17), a ne na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, zbog čega se ne može ocjenjivati saglasnost ovog opšteg akta sa tim zakonom, te, u ovom smislu, ni sa članom 108. stav 2. Ustava. Imajući u vidu navedeno, kao i propisivanje iz člana 17. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi, načelnik Opštine Ugljevik smatra da donošenjem osporenog pravilnika nije prekoračio svoja ovlašćenja, te predlaže neprihvatanje inicijative.

Razmatrajući inicijativu i navode iz odgovora, Sud je od lica koje je naznačeno kao davalac inicijative zatražio da, u smislu člana 33. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12), a u ostavljenom roku, Sudu dostavi identifikacione podatke, te da potvrdi autentičnost potpisa na predmetnoj inicijativi. Navedeno lice je upozoreno da inicijativa neće biti prihvaćena ukoliko ne postupi u skladu sa traženjem Suda.

            Kako lice koje je naznačeno kao davalac inicijative, u ostavljenom roku, nije postupilo po nalogu Suda, odnosno nije otklonilo nedostatke koji onemogućavaju postupanje po inicijativi, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka v) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), odlučio da ne prihvati datu inicijativu.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i  sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović  i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-88/19

25. novembra 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
31.12.2020.
Реализација уговора / оквирног споразума

23.12.2020.
Саопштење за јавност са 264. сједнице Уставног суда Републике Српске

23.12.2020.
Одлука о прихватању понуде за каско осигурање аута за 2020. годину

22.12.2020.
Дневни ред 264. сједнице Суда

14.12.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку зимских ауто гума за службена возила

1.12.2020.
Одлука о прихватању понуде за измјену пројектне документације која се односи на темељење пројектоване зграде Уставног суда Републике Српске

25.11.2020.
Саопштење за јавност са 263. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.11.2020.
263. сједница Суда

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>