Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

      Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.104/11 i 92/12), na sjednici održanoj dana 16. septembra 2020. godine, donio je

 

R J E Š E Nj E

 

         Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 41. tačka ž) Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/10, 109/12, 117/12 i 44/16 ) i člana 171. stav 1. tačka đ) Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

           Dragan Vučkovac iz Prijedora dao je Ustavnom sudu Republike Srpske  inicijativu označenu kao „apelacija“ za ocjenu ustavnosti Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13). Davalac inicijative u suštini navodi da je pred nadležnim organom uprave pokrenuo postupak radi legalizacije bespravno postavljenih montažnih nadstrešnica na poslovnom prostoru čiji je vlasnik, te da zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu na kojem je objekat izgrađen, postupak legalizacije nije mogao okončati. Iz navedenih razloga, nadležna gradska inspekcija mu je naložila uklanjanje montažnih nadstrešnica, zbog čega u inicijativi predlaže da Ustavni sud izvrši ocjenu Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13). 

            S obzirom na to da je inicijativa nepotpuna i da ne sadrži podatke neophodne za vođenje postupka pred Sudom, od davaoca inicijative je traženo da u ostavljenom roku inicijativu uredi na način da navede odredbe  Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) koje osporava, odredbe Ustava u odnosu na koje ih osporava, kao i ustavnopravne razloge na kojima zasniva svoje navode. Davalac inicijative je upozoren da, ukoliko ne postupi shodno traženju Suda, inicijativa neće biti prihvaćena.

          Postupajući po nalogu Suda, davalac inicijative je u ostavljenom roku dostavio izjašnjenje u kojem je naveo da osporava član 41. tačka ž) Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 74/10, 109/12, 117/12 i 44/16 ) i član 171. stav 1. tačka đ) Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) zbog kako, se navodi, njihove nesaglasnosti sa članom 68. tačka 5. Ustava Republike Srpske. U izjašnjenju, koje je takođe označeno kao „dopuna apelacije“ davalac inicijative je ponovio navode o neriješenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu, te istakao da navedene odredbe zakona osporava iz razloga što ti zakoni u godini izgradnje objekta na kojem su postavljene sporne nadstrešnice, 1970. godini, nisu ni postojali, te se, po mišljenju davaoca inicijative, nadležni organ u pomenutom upravnom postupku u kojem se odlučivalo o njegovom zahtjevu na njih nije mogao pozvati.

         Zbog navedenog predlaže da Sud stavi van snage osporene zakonske odredbe kako bi mogao završiti započeti postupak legalizacije privremenih nadstrešnica.

          Članom 115. stav 1. tačka 1. i 2. Ustava Republike Srpske, utvrđeno je da Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih  akata sa zakonom.

            Kako iz sadržaja inicijative i dopune inicijative proizilazi da davalac inicijative u konkretnom slučaju postavlja pitanje primjene osporenih zakonskih odredbi u postupku pred nadležnim organom uprave, Sud je utvrdio da, prema članu 115. Ustava Republike Srpske, nije nadležan za postupanje u konkretnom slučaju, te je na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12)  riješio kao u izreci.

   Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-44/19

16. septembra 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
28.10.2020.
Саопштење за јавност са 262. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.10.2020.
Дневни ред 262. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.9.2020.
Саопштење за јавност са 261. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.9.2020.
Дневни ред 261. сједнице Уставног суда Републике Српске

16.9.2020.
Саопштење за јавност са 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.9.2020.
Дневни ред 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.9.2020.
Саопштење за јавност са 131. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

7.9.2020.
Дневни ред 131. сједнице Вијећа за зштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>