Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

               Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka v) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj dana 16. septembra 2020. godine, donio je

 

R J E Š E Nj E

 

              Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti članova 96, 99. i 101. Zakona o krivičnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 53/12, 91/17 i 66/18).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

         Dako Pikula iz Foče dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti članova 96, 99. i 101. Zakona o krivičnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 53/12, 9/17 i 66/18), zbog, kako se navodi, činjenice da je na osnovu ovih zakonskih odredbi obavezan da plati troškove krivičnog postupka i sudskog paušala. Ostali navodi inicijative suštinski se odnose na žalbene navode davaoca inicijative povodom pravosnažnih sudskih odluka, kojima je davalac inicijative obavezan na plaćanje troškova krivičnog postupka i paušala, kao i na plaćanje nagrade i naknade troškova branioca po službenoj dužnosti. U kontekstu ovih navoda, davalac inicijative je Sudu dao dopunu inicijative, u kojoj je dostavio samo rješenje suda, kojim je odbačen njegov zahtjev za oslobađanje od plaćanja pomenutih troškova, bez dodatnog obrazloženja inicijative.  

     S obzirom na to da je inicijativa nepotpuna i da ne sadrži podatke neophodne za vođenje postupka pred Sudom, od davaoca inicijative je traženo da u ostavljenom roku inicijativu uredi na način da navede odredbe Ustava koje su povrijeđene donošenjem predmetnog zakona, kao i razloge osporavanja označenih zakonskih rješenja. Davalac inicijative je upozoren da ukoliko ne postupi shodno traženju Suda, Sud inicijativu neće prihvatiti. 

       Kako davalac inicijative u ostavljenom roku nije postupio po nalogu Suda, odnosno nije otklonio navedene nedostatke koji onemogućavaju postupanje po inicijativi, Sud na osnovu člana 37. stav 1. tačka v) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, inicijativu nije prihvatio.

        Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

        Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-60/19

16. septembra 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
30.9.2020.
Саопштење за јавност са 261. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.9.2020.
Дневни ред 261. сједнице Уставног суда Републике Српске

16.9.2020.
Саопштење за јавност са 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.9.2020.
Дневни ред 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.9.2020.
Саопштење за јавност са 131. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

7.9.2020.
Дневни ред 131. сједнице Вијећа за зштиту виталног интереса

29.7.2020.
Саопштење за јавност са 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

28.7.2020.
Дневни ред 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>