Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

               Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка в) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 16. септембра 2020. године, донио је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

              Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 96, 99. и 101. Закона о кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 53/12, 91/17 и 66/18).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

         Дако Пикула из Фоче дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности чланова 96, 99. и 101. Закона о кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ бр. 53/12, 9/17 и 66/18), због, како се наводи, чињенице да је на основу ових законских одредби обавезан да плати трошкове кривичног поступка и судског паушала. Остали наводи иницијативе суштински се односе на жалбене наводе даваоца иницијативе поводом правоснажних судских одлука, којима је давалац иницијативе обавезан на плаћање трошкова кривичног поступка и паушала, као и на плаћање награде и накнаде трошкова браниоца по службеној дужности. У контексту ових навода, давалац иницијативе је Суду дао допуну иницијативе, у којој је доставио само рјешење суда, којим је одбачен његов захтјев за ослобађање од плаћања поменутих трошкова, без додатног образложења иницијативе.  

     С обзиром на то да је иницијатива непотпуна и да не садржи податке неопходне за вођење поступка пред Судом, од даваоца иницијативе је тражено да у остављеном року иницијативу уреди на начин да наведе одредбе Устава које су повријеђене доношењем предметног закона, као и разлоге оспоравања означених законских рјешења. Давалац иницијативе је упозорен да уколико не поступи сходно тражењу Суда, Суд иницијативу неће прихватити. 

       Како давалац иницијативе у остављеном року није поступио по налогу Суда, односно није отклонио наведене недостатке који онемогућавају поступање по иницијативи, Суд на основу члана 37. став 1. тачка в) Закона о Уставном суду Републике Српске, иницијативу није прихватио.

        На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

        Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-60/19

16. септембра 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
28.10.2020.
Саопштење за јавност са 262. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.10.2020.
Дневни ред 262. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.9.2020.
Саопштење за јавност са 261. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.9.2020.
Дневни ред 261. сједнице Уставног суда Републике Српске

16.9.2020.
Саопштење за јавност са 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.9.2020.
Дневни ред 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.9.2020.
Саопштење за јавност са 131. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

7.9.2020.
Дневни ред 131. сједнице Вијећа за зштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>