Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana  40. stav 5. i člana 60. stav 1. tačka a)  Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 24. juna 2020. godine, d o n i o  j e

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da član 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Komunalnog preduzeća „Vodovod“ a.d. Srbac broj: 1779/17 od 28.06.2017. godine nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Drenka Ugren iz Srpca dala je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Komunalnog preduzeća „Vodovod“ a.d. Srbac broj: 1779/17 od 28. juna 2017. godine. U inicijativi se ističe da je članom 24. Pravilnika, suprotno članu 109. Ustava, propisano njegovo stupanje na snagu osmog dana od dana donošenja. Isto tako, navodi se da Pravilnik ne sadrži odredbu o vremenu i načinu objavljivanja, te da nije objavljen, zbog čega nije saglasan sa članom 270. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18), te posljedično ni sa članom 108. stav 2. Ustava. Davalac inicijative ističe da osporeni pravilnik nije stupio na snagu saglasno Ustavu, te ga zbog ovog, formalnog, nedostatka, treba, u cjelini, ukloniti iz pravnog poretka.

U odgovoru i njegovoj dopuni koje je Sudu dostavio direktor Komunalnog preduzeća „Vodovod“ a.d. Srbac, u cijelosti se osporavaju navodi inicijative kao neosnovani, te se predlaže njeno neprihvatanje. Ističe se da je, na osnovu odluke direktora ovog preduzeća broj: 1783/17 od 28. juna 2017. godine, osporeni pravilnik objavljen na oglasnoj ploči preduzeća, te da se počeo primjenjivati po proteku osam dana od dana objavljivanja. Ukazuje se da je u članu 24. Pravilnika riječ „donošenja“ terminološki pogrešno upotrebljena, ali da to nije uticalo na pravilno objavljivanje, odnosno stupanje na snagu ovog opšteg akta. U prilogu odgovora Sudu je dostavljena navedena odluka.

Osporeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Komunalnog preduzeća „Vodovod“ a.d. Srbac broj: 1779/17, donio je, 28. juna 2017. godine direktor ovog preduzeća, na osnovu člana 270. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16) i člana 67. tačka 16. Statuta KP „Vodovod“ a.d. Srbac.

Članom 24. Pravilnika je propisano da stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.     

Sud je konstatovao da je Odlukom broj: 1783/17 od 28. juna 2017. godine direktor preduzeća naložio Organizacionoj jedinici za opšte i kadrovske poslove preduzeća da osporeni pravilnik, sa danom njegovog donošenja, objavi na oglasnoj ploči preduzeća.

Ocjenjujući osporenu odredbu člana 24. Pravilnika Sud je imao u vidu da je članom 109. stav 1. Ustava Republike Srpske  utvrđeno da zakoni, drugi propisi i opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, osim ako iz naročito opravdanih razloga nije predviđeno da ranije stupe na snagu.

Sud je isto tako imao u vidu da je članom 270. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18) propisano da je poslodavac, koji ima u radnom odnosu više od 15 radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, dužan da, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donese i na odgovarajući način objavi pravilnik kojim se bliže uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova i radnih zadataka.

Imajući u vidu da iz navedene ustavne odredbe proizlazi da se zakoni i opšti akti objavljuju prije stupanja na snagu, a da je osporenom odredbom člana 24. Pravilnika propisano da on stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, dakle nezavisno od dana njegovog objavljivanja, Sud je ocijenio da ova odredba Pravilnika nije u saglasnosti sa članom 109. stav 1. Ustava.

S obzirom na to da osporeni član 24. Pravilnika, nezavisno od činjenice objavljivanja, stupanje na snagu ovog opšteg akta povezuje sa danom njegovog donošenja, navodi donosioca akta kojima se dokazuje objavljivanje Pravilnika na oglasnoj ploči, nisu od značaja za odlučivanje u konkretnoj ustavnopravnoj stvari.     

Cijeneći da je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno te da prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 104/11 i 92/12), u ovom predmetu donio odluku bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci odluke.  

Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović i prof. dr Marko Rajčević.

Broj: U-55/19

24. juna 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
16.9.2020.
Саопштење за јавност са 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

14.9.2020.
Дневни ред 260. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.9.2020.
Саопштење за јавност са 131. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

7.9.2020.
Дневни ред 131. сједнице Вијећа за зштиту виталног интереса

29.7.2020.
Саопштење за јавност са 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

28.7.2020.
Дневни ред 130. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 259. сједнице Уставног суда Републике Српске

15.7.2020.
Саопштење за јавност са 128. и 129. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>