Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 12. marta 2020. godine, donio je  

 

R J E Š E Nj E

    

         Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za izmjenu i dopunu  Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13).         

                                   

O b r a z l o ž e nj e

 

         Radovan  Aničić iz Srpca dao  je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu  označenu kao "apelacija"  na Zakon o parničnom postupku  ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13) zbog, kako  navodi, nesaglasnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i sa samim sobom.  Iz sadržine inicijative i njene dopune proizlazi da je davalac inicijative nezadovoljan odredbama  čl. 406. do 413. predmetnog zakona, koje su u sastavu poglavlja "XXV‒Nepoštovanje suda" kojima je, kako se navodi, zakonodavac zaštitio sudije, ali ne i parnične stranke u slučaju da im  zbog nepoštovanja procesne discipline nastane šteta. Smatrajući da navedeno propisivanje nije potpuno, davalac inicijative predlaže da se poglavlje XXV Zakona  izmijeni i dopuni tako  da glasi "Nepoštovanje suda i procesne discipline" , a  da se poslije  odredbi čl. 406. do 413. Zakona koje, po njegovom mišnjenju, treba da ostanu, dodaju nove odredbe čl. 413a. i 413b. u tekstu koji navodi.    

         Polazeći od izloženog Sud je utvrdio da davalac  inicijative ne osporava ustavnost odredaba čl. 406. do 413. Zakona o parničnom postupku, koje su  u sastavu poglavlja "XXV‒Nepoštovanje suda", već traži da se  Zakon o parničnom postupku izmijeni i dopuni novim odredbama i daje konkretan novi tekst tih odredbi kako bi ove, po njegovom mišljenju, trebalo da glase. Uzimajući u obzir sadržinu ispravke inicijative, kao i nadležnost Ustavnog suda utvrđenu u članu 115. Ustava Republike Srpske, Sud je ocijenio da odlučivanje o zahtjevu za izmjenu i dopunu opšteg akta nije u njegovoj nadležnosti već u nadležnosti donosioca akta.

         Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

         Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-54/19

12. marta 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>