Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српскe“ бр. 104/11 и 92/12) на сједници одржаној 18. децембра 2019. године, д о н и о   ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Измјене Плана постављања привремених пословних објеката у Угљевику број 01-363-20/18 од 17. 09. 2018. године („Службени билтен Општине Угљевик“ број 11/18).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Уставни суд Републике Српске запримио је иницијативу у којој је као давалац иницијативе означен Мило Ђокић из Доње Трнове, општина Угљевик. Иницијативом се предлаже покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Измјене Плана постављања привремених пословних објеката у Угљевику број 01-363-20/18 од 17.09.2018. године („Службени билтен Општине Угљевик“ број 11/18), коју је донијела Скупштина општине Угљевик, због, како се наводи, несагласности са одредбама члана 2. став 1. тачка п. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15) и чл. 50, 51, 52, 54, 56. и 57. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени билтен Општине Угљевик“ број 4/14) коју је донијела Скупштина општине Угљевик под бројем 01-022-17/14 од 19. 06. 2014.године.

У одговору на иницијативу Скупштина општине Угљевик истиче сумњу у постојање лица означеног као давалац иницијативе и указује на различите потписе на овој иницијативи и другој иницијативи под истим именом и презименом даваоца иницијативе у предмету овог суда број У-84/18, па да, због недостатка активне легитимације даваоца, иницијатива не садржи елементе прописане чланом 39. Закона о Уставном суду за даље поступање Суда у овом предмету.

Разматрајући иницијативу и наводе из одговора, Суд је дописом од даваоца иницијативе тражио да, у смислу члана 33. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), потврди аутентичност свог потписа на иницијативи, односно да се изјасни да ли је он поднио предметну иницијативу.

У остављеном року Суду су два  лица, поменутог имена и презимена, доставили посебне обавијести у којима наводе да овом Суду нису дали предметну иницијативу.

Како не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање по закону, Суд, на основу члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), није прихватио дату иницијативу.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-89/18

18. децембра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>