Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 104/11 и 92/12),  на сједници одржаној 18. децембра 2019. године,  д о н и о   ј е

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 7. став 3. Одлуке о управљању и располагању имовином општине која се даје на управљање и коришћење другим корисницима („Службени билтен Општине Угљевик“ број 3/18).  

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е њ е

 

Мило Ђокић из Доње Трнове дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 7. став 3. Одлуке о управљању и располагању имовином општине која се даје на управљање и кориштење другим корисницима („Службени билтен Општине Угљевик“ број 3/18), коју је донијела Скупштина општине Угљевик. У иницијативи се наводи да оспорена одредба члана 7. став 3. предметне одлуке није у сагласности са чланом 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), који не познаје давање у закуп грађевинског земљишта, чији власник је јединица локалне самоуправе за изграђене привремене објекте. Због тога предлаже да Суд утврди да члан 7. став 3. Одлуке није у сагласности са Законом о стварним правима.

У изјашњењу Скупштине општине Угљевик, поред осталог, указује се на то да иницијатива не садржи све потребне елементе прописане чланом 39. Закона о Уставном суду Републике Српске, односно супсидијарних закона који се примјењују у поступку пред Уставним судом, јер у иницијативи нису наведени комплетни идентификациони подаци подносиоца иницијативе, тако да доносилац оспорене одлуке изражава сумњу у постојање овог лица, односно сматра да је у питању давање лажне адресе. У том смислу у изјашњењу се указује на дате иницијативе у предметима У-84/18 и У-89/18 од стране истог лица, али различитог потписа.                                                  

Разматрајући иницијативу и наводе из изјашњења, Суд је дописом од даваоца иницијативе тражио да, у смислу члана 33. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), потврди аутентичност свог потписа на иницијативи, односно да се изјасни да ли је он поднио предметну иницијативу.

Како је овај допис Суду враћен уз назнаку да је достава покушана, али да је прималац непознат на означеној адреси, Суд, на основу члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), није прихватио дату иницијативу јер не постоје процесне претоставке за вођење поступка и одлучивање по закону. 

         На основу изложеног одлучено је као у  изреци овог рјешења.

         Ово рјешење  Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-97/18

18. децембра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
13.3.2020.
Одлука о покретању поступка јавне набавке моторног горива за 2020. годину

13.3.2020.
Саопштење за јавност са 254. сједнице Уставног суда Републике Српске

13.3.2020.
Одлука о прихватању понуде за консултантске услуге

12.3.2020.
Дневни ред 254. сједнице Уставног суда Републике Српске

2.3.2020.
Одлука о прихватању понуде за каско осигурање aута у 2020. години

27.2.2020.
Одлука о покретању поступка јавне набавке консултантске услуге

26.2.2020.
Саопштење за јавност са 253. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.2.2020.
Дневни ред 253. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>